Katedra Teorii Prawa

W dniach 27-29 listopada 2018 r. Katedra Teorii Prawa aktywnie reprezentowała Uniwersytet Zielonogórski na Międzynarodowej konferencji naukowej bioetyki, etyki medycznej i prawa medycznego organizowanej przez UNESCO Chair in BIoethics, która odbyła się w Jerozolimie

Od lipca 2018 r. KTP stała się jednostką UNESCO w dziedzinie badań bioetycznych (UNESCO Bioethics Unit) i bierze udział w międzynarodowej wymianie badań i informacji z tej dziedziny.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej zatytułowanej "Odpowiedzialność prawna za błąd w sztuce lekarskiej". Konferencja odbędzie się w dniu 26 listopada 2015 roku w Rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego (sala nr 205).

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej zatytułowanej „Dobra osobiste w prawie cywilnym, prasowym i karnym”. Konferencja odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2017 roku w Rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego (sala nr 205).