Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego

W dniach 4 i 5 marca 2019 r. mieliśmy zaszczyt gościć na naszym Wydziale prof. Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Radosława Kopra, który wygłosił dwa wykłady:

Dziekan WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego zapraszają na seminarium poświęcone problematyce gromadzenia dowodów w procesie karnym. Referat pt. "Przymusowe poszukiwanie i odebranie dowodów w procesie karnym a tajemnica dziennikarska" wygłosi profesor Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Radosław Koper.

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza na wykład otwarty „Reakcja karna na mowę nienawiści” wykładowca - Prof. UZ dr hab. Maciej Małolepszy z Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego 30 stycznia 2019 r., godz. 16.00 Zielona Góra, pl. Słowiański 9, Sala 104

Dziekan WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego zapraszają studentów oraz wszystkie zainteresowane osoby na wykład pt. "Ochrona praw człowieka w procesie karnym", który wygłosi w dniu 5 marca 2019 r. profesor Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Radosław Koper. Wykład odbędzie się o godz. 14.30 w s. 104 w budynku Wydziału Prawa i Administracji na Pl. Słowiańskim 9.

Uprzejmie informujemy, że Pani dr hab. Hanna Paluszkiewicz, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, Kierownik Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji, a od 21 marca 2018 roku także Dziekan tego Wydziału postanowieniem Prezydenta RP z dnia 20 czerwca 2018 roku uzyskała tytuł profesora nauk prawnych.