W dniach 18 maja – 7 czerwca 2022 roku dr hab. Ivan Pankevych, profesor w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego przebywał na stażu naukowym na Wydziale Nauk Państwowych i Ekonomicznych Ukraińskiego Wolnego Uniwersytetu w Monachium (Niemcy).

Staż naukowy dotyczył kwestii przestrzegania praw człowieka i praw obywatelskich w okresie wojny. W trakcie pobytu w Monachium profesor Pankevych miał możliwość prowadzenia dyskusji naukowych z niemieckimi kolegami, a także poprowadził szereg wykładów gościnnych dla studentów specjalności Prawo międzynarodowe wymienionego wydziału.