Mimo trwającej od dnia 24 lutego 2022 roku wojny rosyjsko-ukraińskiej Kijowski Narodowy Uniwersytet imienia Tarasa Szewczenki pozostaje wierny naukowej działalności i tradycjom.

Potwierdzeniem tego było przeprowadzenie w dniu 30 czerwca 2022 roku przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego Instytutu Prawa tego Uniwersytetu kolejnego wydarzenia naukowego z okazji Dnia Konstytucji Ukrainy – międzynarodowego okrągłego stołu „Współczesny konstytucjonalizm: nowe wyzwania, wartości i perspektywy eurointegracyjne“. Z powodu stanu wojennego i nadal zagrażającego niebezpieczeństwa ataków rakietowych na Kijów ze strony Rosji tym razem okrgągły stół został przeprowadzony w trybie zdalnym. Pozwoliło to nie tylko zapewnić bezpieczeństwo uczestnikóworaz na reprezentację wielu ośrodków akademickich z Ukrainy i Europy, w tym z z Polski. W okrągłym stole wzięli udział także przedstawiciele Rady Najwyższej Ukrainy, Sądu Konstytucyjnego Ukrainy, Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Ze względu na wieloletnią współpracę naukowo-badawczą pomiędzy Instytutem Prawa Uniwersytetu Tarasa Szewczenki w Kijowie a Instytutem Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego zaproszenie do udziału w tym doniosłym przedsięwzięciu naukowym zostali zaproszeni dwaj konstytucjonaliści z INP UZ. Na posiedzeniu plenarnym okrągłego stołu z referatem nt. „Integracja europejska i Konstytucja Ukrainy” wystąpili dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UZ, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego, dr hab. dr h.c. Andrzej Bisztyga, prof. UZ oraz dr hab. Ivan Pankevych, prof. UZ. Konferencyjne wystąpienia zostaną opublikowane.