W dniach 7-8, 21-22, 25-26 kwietnia 2022 r. , 9-10, 26-27 maja 2022 r. oraz 13-14 i 23-24 czerwca 2022 r. odbyły się na Uniwersytecie Zielonogórskim szkolenia dotyczące postępowania pracowników ze studentami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

W ramach ww. szkoleń realizowana była następująca tematyka:

1. Obsługa studenta z niepełnosprawnością, komunikacji i savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością,
2. Uczelnia wobec zaburzeń psychicznych. Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego studentów i kandydatów na studia z zaburzeniami psychicznymi,
3. Kontakty ze studentami z zaburzeniami Autyzmu.
4. Funkcjonowanie studentów z niepełnosprawnością w środowisku akademickim

Szkolenia były finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „UZ dostępny dla wszystkich” i są bezpłatne. Prowadzone były przez pracowników Centrum Szkoleniowego OPTIMA z Gdańska – renomowanej firmy szkoleniowej z dużym doświadczeniem na rynku. Szkolenia miały charakter warsztatowy.
Szkolenia spotkały się z zainteresowaniem pracowników Instytutu Nauk Prawnych UZ. Udział w nich wzięli m.in. dr Nina Leśniak-Niedbalec, dr hab. Ewa Szewczyk, dr Magdalena Wasylkowska-Michór, dr Sebastian Kowalski oraz dr Izabela Gawłowicz. W szkoleniach uczestniczył również dr Cezary Kąkol.
W ten sposób pracownicy naszego Instytutu pozyskali wiedzę niezbędną do współpracy z osobami niepełnosprawnymi, które mogą potencjalnie stać się studentami Wydziału Prawa i Administracji UZ.
W tym miejscu zaznaczyć należy, że w naszym Instytucie bardzo duże doświadczenie we współpracy z osobami niepełnosprawnymi posiada również prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz. Profesor zainicjował, a następnie współpracował i opiekował się kołem naukowym Audiatur et altera pars, którego szefem został Rafał Mikołajczyk. Przez szereg lat profesor Mazurkiewicz współpracował z osobami chorymi psychicznie, reprezentował je w postępowaniach sądowych, jest również autorem publikacji dotyczących prawnych aspektów niepełnosprawności.