Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ oraz Koordynator INP UZ ds. współpracy z naukowymi ośrodkami w Ukrainie dr hab. Ivan Pankevych, prof. UZ wzięli udział w spotkaniu Rektora Taras Schevchenko National University of Kiyiv prof. Volodymyrem Bugrovem z JM Rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Wojciechem Strzyżewskim w towarzystwie delegacji.

Spotkanie odbyło się w Rektoracie UZ w dniu 18 lipca 2022 roku. Obok rektorów obydwu uczelni spotkaniu wzięli udział Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą dr hab. Marcin Mrugalski, prof. UZ, Prorektor ds. pracy naukowo - pedagogicznej i współpracy międzynarodowej kijowskiej uczelni prof. Ksenia Smirnova, szef Polsko - Ukraińskiego Centrum Studiów Humanistycznych i kierownika projektu Solidarni z Ukrainą dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ oraz w/w wspomniani pracownicy INP UZ.

Przedmiotem spotkania  delegacji było omówienie form dotychczasowej i planowanej współpracy między obydwoma uczelniami i ich jednostkami zarówno w warunkach wojny rosyjsko - ukraińskiej, jak i w przyszłości w warunkach pokojowych. Pracownicy INP UZ są aktywni w ramach współpracy z ukraińskimi prawniczymi ośrodkami naukowymi, w tym z Kijowskim Uniwersytetem Narodowym Tarasa Szewczenki, czego dowodzą ich wystąpienia na konferencjach oraz publikacje w naukowych, prawniczych ośrodkach Ukrainy. Naukowcy - prawnicy z Ukrainy publikują swoje prace w wydawanym przez INP UZ Dyskursie Prawniczym i Administracyjnym. W trakcie spotkania prof. Andrzej Bisztyga i prof. Ivan Pankevych wręczyli rektorowi prof. Volodymyrowi Bugrovowi wydaną pod ich naukową współredakcją monografię pt. Wybrane zagadnienia prawa samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2021. W monografii tej swoje prace opublikowali między innymi naukowcy z Instytutu Prawa Uniwersytetu Tarasa Szewczenki w Kijowie.

Kolejne punkty programu wizyty władz kijowskiego Uniwersytetu objęły spotkanie z ukraińskimi  studentami uczestniczącymi w projekcie Solidarni z Ukrainą, konferencję prasową poświęconą sytuacji Uniwersytetu Kijowskiego i współpracy Uniwersytetu Zielonogórskiego na rzecz Ukraińców, wywiad dla dla lokalnej Gazety Wyborczej oraz rozmowę Rektora prof. Volodymyra Bugrova w Akademickim Radiu Index.

Od lewej: Szef PUCSH prof. Roman Sapeńko, Dyrektor INP UZ prof. Andrzej Bisztyga, Prorektor UZ prof. Marcin Mrugalski, Rektor KUN prof. Volodymyr Bugrov, Rektor UZ prof. Wojciech Strzyżewski.