Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych prof. Andrzej Bisztyga postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie zostało nadane prof. A.Bisztydze za zasługi na rzecz rozwoju nauki i kultury polskiej.