Koleżanki, Koledzy w Instytucie Nauk Prawnych
Uniwersytetu Zielonogórskiego

Z zadowoleniem informujemy, że w dniu 29 lipca 2022 roku Minister Edukacji i Nauki wydał decyzję o przyznaniu Uniwersytetowi Zielonogórskiemu kategorii naukowej B+ w dyscyplinie nauki prawne.

Uzyskanie przez nas kategorii B+ jest wydarzeniem o znaczącej doniosłości w perspektywie funkcjonowania Instytutu Nauk Prawnych UZ od 2019 roku oraz Wydziału Prawa i Administracji UZ od 2014 roku.

Do wszystkich pracowników Instytutu Nauk Prawnych UZ, którzy pomimo trudnego startu w proces ewaluacyjny, uwierzyli we własne siły i zdecydowanie zaangażowali się w działania na rzecz osiągnięcia satysfakcjonującej oceny w tym procesie, Władze Instytutu kierują podziękowanie i gratulacje ! Razem i we współpracy z Władzami Uczelni oraz jej otoczeniem udało nam się stworzyć zespół naukowców, który osiągnął rzeczywisty sukces.

Przyznanie kategorii B+ oznacza uzyskanie uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych, co jest znaczącym osiągnięciem, które w założeniu będzie pożytkowane w interesie Uczelni, Miasta Zielona Góra, regionu lubuskiego i kraju.

Z nadzieją na osobiste spotkanie w nowym roku akademickim, życzymy udanego urlopu wypoczynkowego,

Dr hab. dr h.c. Andrzej Bisztyga, prof. UZ
Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych
Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Prawne
Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr hab. Martyna Łaszewska – Hellriegel, prof. UZ
Zastępca ds. Nauki Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych
Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ
Zastępca ds. Kształcenia Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych
Uniwersytetu Zielonogórskiego

29 lipca 2022 r.