W dniach 13 oraz 20 lipca br. regionalna rozgłośnia TVP3 wyemitowała wywiady z pracownikiem Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Bohdanem Halczakiem. Wywiady te zostały poświęcone dwóm postaciom, które odegrały istotną rolę w dziejach naszego regionu w okresie Polski Ludowej: Janowi Lembasowi (1914-2000) i Mieczysławowi Hebdzie (1921-2005). Jan Lembas był przewodniczącym Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze w latach 1956-1973 a następnie wojewodą zielonogórskim w latach 1973-1980. Mieczysław Hebda pełnił w latach 1968-1981 funkcję I Sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zielonej Górze. Wywiady prof. Halczaka spotkały się z zainteresowaniem w środowisku regionalnym Ziemi Lubuskiej. Są one dostępne na stronie internetowej regionalnej rozgłośni TVP3 pod linkami:

https://gorzow.tvp.pl/61267613/13072022

https://gorzow.tvp.pl/61413338/20072022