Na zaproszenie Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze dr Przemysława Sztejny, Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych i Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. dr h.c. Andrzej Bisztyga, prof. UZ, Zastępca Dyrektora INP UZ ds Nauki dr hab. Martyna Łaszewska - Helllriegel, prof UZ, Zastępca Dyrektora INP UZ ds Kształcenia dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ  oraz Dziekan WPiA prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz wzięli udział w uroczystości ślubowania radców prawnych. Uroczystość odbyła się w dniu 1 września 2022 roku w Hotelu Ruben w Zielonej Górze. W swoim wystąpieniu prof. Andrzej Bisztyga złożył serdeczne gratulacje wszystkim, którzy w tym dniu złożyli radcowskie ślubowanie i tym samym zasilili szeregi korporacji radców prawnych oraz życzył im wielu sukcesów na nowej ścieżce zawodowej aktywności. Dyrektor Andrzej Bisztyga zachęcał także radców prawnych do podnoszenia swoich naukowych kwalifikacji w związku z uzyskaniem w lipcu br przez Instytut Nauk Prawnych UZ uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych. Prof. Andrzej Bisztyga podkreślił, że uzyskanie tych uprawnień było możliwe dzięki efektywnej współpracy Władz Instytutu z Władzami Rektorskimi Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz stwierdził, że w środowisku radców prawnych regionu lubuskiego w naturalny sposób dostrzega kandydatów do podjęcia trudu i starań o uzyskanie stopni naukowych. W uroczystości wzięli między innymi udział Wiceprzewodniczący Krajowej Izby Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik oraz Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Rafał Skrzypczak.