W dniu 16 września 2022 roku w Hotelu Ruben w Zielonej Górze odbyła się uroczystość adwokackiego ślubowania. Na zaproszenie Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze adw. Filipa Wozińskiego w uroczystości tej wzięli udział Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ, Wicedyrektor INP UZ ds Kształcenia dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ, Wicedyrektor INP UZ ds Nauki dr hab. Martyna Łaszewska - Hellriegel, prof. UZ oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UZ prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz. Program uroczystości przewidywał wystąpienia Dziekana adw. Filipa Wozińskiego, Prezesa Naczelnej rady Adwokackiej adw. Przemysława Rosati oraz Gości, w tym Dyrektora INP UZ. Dyrektor Andrzej Bisztyga w swym wystąpieniu pogratulował osobom, które złożyły ślubowanie adwokackie, życzył im sukcesów w nowej roli, przypomniał, że adwokaci zarówno w historycznej, jak i we współczesnej perspektywie współkreowali i współkreują elity intelektualne oraz elity państwowotwórcze naszego społeczeństwa a także podkreślił znaczenie aksjologicznej ciągłości funkcjonowania adwokatury w Polsce. Dyr. A.Bisztyga poinformował także o uzyskaniu w lipcu br przez UZ uprawnień do doktoryzowania i habilitowania w zakresie nauk prawnych oraz zaprosił uczestników spotkania do współpracy z INP UZ w oparciu o te nowe uprawnienia.