Skład osobowy Wydziałowej Rady ds. Kształcenia:
  • Dziekan WPiA – ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ
  • Prodziekan ds. Studenckich WPiA – dr Anna Chodorowska
  • Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych – dr Piotr Kapusta
  • Przedstawiciel studentów – Konstancja Szymanowska