Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Andrzej Bisztyga oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusz Stanisławski wzięli aktywny udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Budowa nowego Kazachstanu: prawno-polityczne, ekonomiczne i społeczno-kulturalne podstawy”.

Konferencja była połączona z obchodami 80-lecia urodzin zasłużonego dla Republiki Kazachstanu działacza społecznego, Rektora Euroazjatyckiej Akademii Prawa im. Kunayeva w Ałmacie, znanego konstytucjonalisty prof. dr Omirali Żalairi. Wystąpienie prof. Andrzeja Bisztygi było poświęcone wpływowi międzynarodowej współpracy naukowej w obszarze nauk prawnych na proces kształcenia prawników. Prof. Andrzej Bisztyga podawał między innymi przykłady wspólnych, naukowych inicjatyw prawników z Polski i Kazachstanu, zwłaszcza w obszarze prawa konstytucyjnego. Wystąpienie to zostało przygotowane  wspólnie przez prof. A.Bisztygę i prof. T.Stanisławskiego. Prof. Andrzej Bisztyga został zaproszony do Rady Naukowej Naucznowo Wiestnika Jewrazijskoj Akadiemii Prawa imieni Kunayeva. Wizyta i wystąpienie delegacji Uniwersytetu Zielonogórskiego spotkało się z uznaniem i życzliwym przyjęciem  organizatorów i uczestników konferencji. Konferencja odbyła się w konferencyjnym Kaiser Center w Almaty w dniach 21-23 października 2022 roku.

W konferencji liczny udział wzięli przedstawiciele doktryny prawa konstytucyjnego Republiki Kazachstanu, Kancelarii Prezydenta RK, posłowie do Mażylisu - pierwszej izby parlamentu Republiki Kazachstanu, członkowie Rady Konstytucyjnej RK, sędziowie Sądu Najwyższego RK, instytucji rządowych i samorządowych, przedstawiciele władz rektorskich kazachstańskich uczelni, jak również przedstawiciele świata nauki z zagranicy, w tym z Polski, Kirgistanu, Uzbekistanu i Rosji. Moderatorem konferencji była Prorektor Euroazjatyckiej Akademii Prawa w Almaty prof. Gulnara Alibayeva.

Wsród gości i prelegentów znaleźli się między innymi: doradca Prezydenta RK Malik Otarbaev, przedstawiciel administracji Prezydenta RK i Zgromadzenia Narodów Kazachstanu dr Nurlan Zhanabilov, dyrektor Instytutu Ustawodawstwa i Informacji Prawnej Ramazan Kumarbekovitch, posłanka do Mażylisu Nazilia Razzak, zastępca przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników Wiaczesław Gusiakov, prof. Gulchehra Matkarimova z Uniwerystetu Światowej Ekonomii i Dyplomacji w Taszkencie, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego Publicznego Euroazjatyckiej Akademii Prawa w Almaty prof. Kabdulsamich Ajtchozhin.

Udział prof. Andrzeja Bisztygi i prof. Tadeusza Stanisławskiego w w/w konferencji stanowi element wypełnienia umowy o współpracy naukowej między Uniwersytetem Zielonogórskim a Euroazjatycką Akademią Prawa im. Kunayeva w Ałmacie. Czynny udział Dyrektora INP UZ Andrzeja Bisztygi oraz Dziekana WPiA UZ Tadeusza Stanisławskiego znacząco przyczynił się do  odnowienia po czasie pandemii oraz do pogłębienia polsko - kazachstańskiej współpracy naukowej w zakresie nauk prawnych.

almaty_konferencja_prorektor.jpg
Od lewej: Prorektor EAP prof. Gulnara Alibaeva, Dziekan WPiA UZ prof. Tadeusz Stanisławski, Dyrektor INP UZ Andrzej Bisztyga
alamaty_konf._bisztyga_alib._zalairi.jpg
Od lewej: Dyrektor INP UZ prof. Andrzej Bisztyga, Prorektor EAP prof. Gulnara Alibaeva, Rektor EAP prof. Omirali Zhalairi
almaty_konferencja_bisztyga.jpg
Prof. Andrzej Bisztyga w trakcie wystąpienia