Zarządzeniem JM Rektora UZ prof. dra hab. Wojciecha Strzyżewskiego w Instytucie Nauk Prawnych została utworzona Katedra Prawa Prywatnego i Komparatystyki. Na kierownika Katedry został powołany dr Rafał Wrzecionek.

Rafał Wrzecionek jest doktorem nauk prawnych. Od 2016 r. adiunkt naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Prywatnego i Komparatystyki (poprzednio Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego i Komparatystyki Prawa Prywatnego) w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Członek Zespołu ds. Kształcenia Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. W 2015 r. kierownik międzynarodowego zespołu badawczego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Ekspert Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) z siedzibą w Warszawie. Adwokat, Radca prawny, Mediator. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, handlowego i notarialnego.