Zarządzeniem JM Rektora UZ prof. dra hab. Wojciecha Strzyżewskiego w Instytucie Nauk Prawnych została utworzona Katedra Prawa Pracy i Postępowania Cywilnego. Na kierownika Katedry został powołany dr hab. Łukasz Pisarczyk, prof. ucz.

Łukasz Pisarczyk jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Do 2022 r. profesor uczelni na Uniwersytecie Warszawskim. Profesor wizytujący Université Lumière Lyon 2 (2020) oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2018-2022). Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (2016-2018). W latach 2019-2021 członek komitetu sterującego Labour Law Research Network. Członek kolegium redakcyjnego Monitora Prawa Pracy, członek międzynarodowego komitetu Italian Labour Law E-Journal oraz kolegium redakcyjnego Hungarian Labour Law E-Journal, przewodniczący rady naukowej Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej. Członek Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Radca prawny. Autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy.