Zapisy dla studentów I roku na kierunku Administracja II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne

Szanowni Studenci,
1) Zapisy będą odbywać się poprzez indywidualne konto StudNet.
2) Zapisy będą aktywne od 28.11 do 4.12.2022 r.
2) Osoby, które nie dokonają wyboru w terminie 28.11 do 4.12.2022 r.. zostaną przypisane do specjalności, w której będą wolne miejsca.
3) Ostateczne listy zostaną ogłoszone po sprawdzeniu, czy zostały spełnione kryteria uruchomienia każdej specjalności.
4) W przypadku, gdy daną specjalność wybierze zbyt mała liczba studentów może nie zostać ona uruchomiona.