W dniach 16-18 listopada 2022 r. gośćmi w Instytucie Nauk Prawnych oraz na Wydziale Prawa i Administracji byli Prof. Dr. iur. Kai Litschen – Dziekan Brunswick European Law School (BELS) oraz Prof. Dr. iur. Achim Rogmann, LL.M. (Murdoch) – Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia BELS. Ich wizyta wynikała z nawiązania i rozwoju współpracy pomiędzy prawniczymi środowiskami naukowymi Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften. Instytut Nauk Prawnych UZ oraz Wydział Prawa i Administracji UZ reprezentowali dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ – Zastępca Dyrektora INP ds. Nauki, ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ – Dziekan WPiA UZ, dr hab. Christoph-Erick Mecke, prof. UZ, dr Anna Chodorowska – Prodziekan ds. studenckich WPiA oraz dr Piotr Kapusta – Zastępca Dyrektora INP ds. Kształcenia.

Oprócz spotkania z przedstawicielami INP oraz WPiA gości z BELS przyjął w dniu 17 listopada 2022 r. JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski. Rozmowa z Rektorem UZ nie ograniczała się wyłącznie do wymiaru grzecznościowego. Służyła ona zapoznaniu Magnificencji Rektora z przedmiotem i stanem rozmów oraz nakreśleniu priorytetów w podejmowanych działaniach. Rekomendacje Pana Rektora stanowią cenne wskazówki do dalszych działań.

Na ręce podejmujących gospodarzy goście wręczyli pamiątkowe medale BELS, którymi uhonorowani zostali Pan Rektor prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, Dyrektor INP UZ dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ oraz Dziekan WPiA UZ ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ.

Rozmowy związane były z wielopłaszczyznowym rozwojem współpracy. Przede wszystkim dotyczyły one możliwości prowadzenia na Uniwersytecie Zielonogórskim procedur w przedmiocie nadawania stopni naukowych doktora. Rozpoczęto także uzgodnienia służące rozpoczęciu prac nad przygotowaniem programu studiów pozwalających na podwójne dyplomowanie (tzw. double degree). Podczas prowadzonych rozmów zaproponowano także rozwój wymiany akademickiej – zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich. Obie strony podkreśliły gotowość współpracy naukowej w obszarze organizacji konferencji i seminariów naukowych. Niemieccy goście z zadowoleniem przyjęli zaproszenie do publikacji w periodyku Dyskurs Prawniczy i Administracyjny. Wręczone opublikowane dotychczas numery czasopisma spotkały się z zainteresowaniem.

Przedstawiciele BELS zaprosili studentów WPiA do uczestnictwa w specjalnym programie kształcenia, który odbywa się w semestrach letnich. W jego ramach prowadzone są zajęcia z zakresu prawa UE, zrównoważonego rozwoju, własności intelektualnej, międzynarodowego prawa podatkowego i prawa gospodarczego czy też zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania biznesem.

Dzięki uprzejmości dr. hab. Jarosława Kuczera, prof. UZ goszczący na UZ przedstawiciele BELS mieli możliwość poznania współczesnej Zielonej Góry i jej historii. Szlakiem Bachusików goście zwiedzili nasze miasto odwiedzając jego najważniejsze punkty – w tym m.in. ratusz, palmiarnię i Bibliotekę Uniwersytecką. Goście z BELS mieli także zapoznać się z tradycjami winiarskimi regionu zielonogórskiego – w tym odwiedzić jedną z winnic.

bels_medal_pamiatkowy.jpg
Medal pamiątkowy, którymi uhonorowani zostali JM Rektor UZ, Dyrektor INP UZ oraz Dziekan WPiA UZ
spotkanie_z_jm_rektorem_17.11.2022.jpg
Zdjęcie ze spotkania przedstawicieli Brunswick European Law School (BELS) z JM Rektorem UZ. Od lewej: dr hab. Christoph-Eric Mecke, prof. UZ; dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ; ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ; dr Piotr Kapusta; Prof. Dr. iur. Kai Litschen; Prof. Dr. iur. Achim Rogmann, LL.M. (Murdoch); prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
w_rektoracie.jpg
Po spotkaniu przedstawicieli Brunswick European Law School (BELS) z JM Rektorem UZ. Od lewej: dr hab. Christoph-Eric Mecke, Prof. Dr. iur. Achim Rogmann, LL.M. (Murdoch); prof. UZ; dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ; ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ; dr Piotr Kapusta; prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski; Prof. Dr. iur. Kai Litschen