Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego
oraz PMI Poland Chapter Lubuskie Branch
zapraszają na wykład otwarty, który wygłosi
dr Stanisław Gasik, PMP,
(Akademia Finansów i Biznesu Vistula)

Poniedziałek, 21 marca 2016 r., godz. 12:00-14:00.
Miejsce: Aula nr 115 (pierwsze piętro) w budynku Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii,
ul. Prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra

 

Kontakt z prelegentem:
Dr Stanisław Gasik, PMP
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Kontakt z organizatorem wykładu:
Dr Robert Wysocki, TSPM
Wydział Prawa i Administracji UZ
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Adresaci wykładu:

  • Przedstawiciele administracji rządowej w terenie
  • Przedstawiciele władz samorządowych
  • Przedstawiciele instytucji użytku publicznego
  • Przedstawiciele organizacji społecznych
  • Pracownicy naukowi i studenci
  • Kierownicy projektów publicznych
  • Eksperci ds. zamówień publicznych
  • Osoby zainteresowane tematem

Wprowadzenie do wykładu – dr Robert Wysocki, TSPM

Streszczenie wykładu:

Polskie państwo jest niesprawne nie dlatego, że nie dysponuje właściwymi funduszami, ale dlatego, że właściwie nikt nie zajmuje się systematycznym usprawnianiem mechanizmów jego działania. Obszarami reform powinny być zarządzanie strategiczne, zarządzanie projektami i programami, zakupy publiczne oraz zarządzanie efektywnością, którego składową jest zarządzanie innowacyjnością.

Na podstawie rozwiązań stosowanych z powodzeniem w najbardziej rozwiniętych krajach świata (np. USA, Australia, Wielka Brytania, Kanada) można sformułować kilka zaleceń, których realizacja pomogłaby usunąć najistotniejsze problemy w funkcjonowaniu polskiego państwa. Należy uchwalić ustawę nakazującą rządowi i instytucjom posiadanie strategii, opisującej cele w kategoriach korzyści społecznych, a nie planowanych działań. Ocena stopnia osiągania celów powinna być głównym kryterium oceny instytucji publicznych. Zarządzanie projektami należy uznać za strategiczną umiejętność konieczną dla rozwoju kraju. W tym celu należy uchwalić ustawę, która określi sposoby zarządzania i monitorowania projektów i programów. Należy utworzyć Biuro Głównych Projektów, gromadzące najlepszych specjalistów od zarządzania, a realizacja projektów powinna być systematycznie audytowana przez instytucję niezależną od realizujących je podmiotów. Prawo Zamówień Publicznych powinno zostać zastąpione Prawem Zakupów Publicznych, którego celem powinno być nie tylko zapewnienie równego dostępu do zamówień, ale i sprawna realizacja zakupu. Państwo powinno być nastawione na sprawne, efektywne dostarczanie usług publicznych. Każda instytucja musi mieć mierzalne cele, których realizacja jest stale monitorowana, a koordynator gotowy do przedstawienia planu naprawczego, gdy coś idzie źle. Należy zbudować Biuro Efektywności Administracji, współpracujące i nadzorujące instytucje publiczne w określaniu i realizacji mierzalnych celów. Elementem zarządzania efektywnością w administracji powinno być zarządzanie innowacyjnością, czyli procesy oceniające i wdrażające innowacyjne pomysły.

Informacja o prelegencie:

Stanisław Gasik – dr ekonomii, PMP (Project Management Professional), wykładowca zarządzania projektami na AFiB Vistula w Warszawie. Posiada ponad 20 lat praktyki w zarządzaniu projektami, doradztwie i audytowaniu projektów. Członek zespołów Project Management Institute (PMI) tworzących najważniejsze światowe standardy zarządzania projektami, m. in. PMBOK® Guide oraz Standard for Program Management ® (będące standardami ANSI, instytucji normalizacyjnej w Stanach Zjednoczonych). Ekspert ds. projektów Government Accountability Office (odpowiednik polskiej NIK), organu Kongresu Stanów Zjednoczonych. Wykładowca na światowych kongresach najbardziej prestiżowych stowarzyszeń, skupiających specjalistów zarządzania projektami PMI i International Project Management Association (IPMA). Asesor światowej nagrody IPMA Project Excellence Award. Publikował w wielu zawodowych i naukowych czasopismach, w tym jako jedyny Polski autor w Project Management Journal. Obszarami jego zainteresowań badawczych są zarządzanie projektami, a w szczególności zarządzanie projektami publicznymi, zarządzanie wiedzą, zarządzanie portfelami projektów, dojrzałość organizacyjna w zakresie realizacji projektów.

Stanisław Gasik realizuje w AFiB Vistula projekt badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki „Model dojrzałości krajowych systemów realizacji projektów publicznych”, którego celem jest usprawnienie krajowych systemów realizacji projektów publicznych.