Zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej, którą Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Zielonogórskiego przygotowuje we współpracy z Katedrą Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego; Katedrą Filozofii, Dyscyplin Społecznych i Humanistycznych Kijowskiego Uniwersytetu Prawa Akademii Nauk Ukrainy; Kołem Naukowym Studentów Prawa Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Przewodniczący: dr hab. Bernadetta Nitschke-Szram, prof. UZTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr hab, Bohdan Halczak, prof. UZ - Przewodniczący - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ
 • dr Ewaryst Kowalczyk
 • dr Sławomir Maciejewski
 • dr Agnieszka Szczap
 • dr Michał Zieliński

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW (aktualizacja 16.09.2016 r.)

Komitet Organizacyjny konferencji stanowią:

 • dr hab. Bernadetta Nitschke-Szram, prof. UZ – kierownik naukowy konferencji Kierownik Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ Kierownik Zakładu Dydaktyki Historii Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • dr Ewaryst Kowalczyk Katedra Prawa Administracyjnego i Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • dr Sławomir Maciejewski Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego i Komparatystyki Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • dr Agnieszka Szczap Pracownia Filozofii Feministycznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • dr Michał Zieliński Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego i Komparatystyki Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Obrady konferencji będą prowadzone w dniu 20 września 2016 r. Dnia 19 września przewidziany jest przyjazd uczestników, a w dniu 21 września wyjazd. Celem konferencji jest analiza doktryn polityczno-prawnych w aspekcie interdyscyplinarnym.
Organizatorzy zapraszają do udziału nie tylko prawników, ale także historyków, politologów, filozofów oraz przedstawicieli innych dyscyplin nauki. Konferencja będzie prowadzić obrady w sekcjach tematycznych, pod kierownictwem moderatorów.
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego i wysłanie go na adres moderatora sekcji, w której obradach osoba chciałaby uczestniczyć. Decyzję o dopuszczeniu zainteresowanych do udziału w obradach podejmuje moderator sekcji. Formularze rejestracyjne można przesyłać do 24 maja 2016 r.
Wygłoszone w trakcie konferencji referaty zostaną opublikowane w pracy zbiorowej. Ze względu na uniwersalny i międzynarodowy charakter konferencji praca ukaże się w języku angielskim. Warunkiem opublikowania tekstu jest ścisłe dostosowanie się autora do zasad publikacji, określonych przez Komitet Organizacyjny konferencji.
Warunkiem udziału w obradach jest wniesienie opłaty konferencyjnej wysokości 380 PLN. Opłata obejmuje materiały konferencyjne, wyżywienie (w dniu 20.09.2016 r. śniadanie, przerwa kawowa, obiad, uroczysta kolacja; w dniu 21.09.2016 śniadanie), publikację artykułu (objętość do 12 stron maszynopisu) w pracy zbiorowej, wydanej w wydawnictwie uczelnianym UZ. Opłata konferencyjna nie obejmuje noclegu.

Opłatę, najpóźniej do końca czerwca 2016 r. należy przelać na konto Uniwersytetu Zielonogórskiego (ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra):

Bank Millennium S.A.
PL 85 1160 2202 0000 0002 8474 4132

Uczestnicy z zagranicy, przy wpłacie opłaty konferencyjnej muszą podać do konta dopisek z obowiązującym kodem BIC (SWIFT) dla Banku Millennium S.A. BIGBPLPW

W tytule proszę wpisać: KDPP2016 Jeśli wpłaty dokonuje instytucja proszę wpisać również w tytule imię i nazwisko uczestnika.

Na życzenie uczestników konferencji organizatorzy mogą zarezerwować noclegi w Domu Studenta „Rzepicha”. Jego zaletą jest lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca obrad (budynek A-29 w Campusie A), a także niska opłata za nocleg – 30 PLN. „Rzepicha” nie oferuje jednak wysokiego standardu. To typowy akademik. Pokoje nie mają osobnych łazienek. Zaplecze sanitarne jest wspólne dla całego korytarza. W przypadku zamówienia rezerwacji w akademiku „Rzepicha” konieczne jest dołączenie opłaty za nocleg do opłaty konferencyjnej. Opłata konferencyjna wraz z kosztami dwóch noclegów w D.S. „Rzepicha” wynosi 440 PLN.

Jeśli uczestnicy nie są zainteresowani noclegiem w akademiku mogą korzystać z hoteli. Rezerwacji w hotelu uczestnicy dokonują we własnym zakresie. Baza hotelowa Zielonej Góry jest dosyć bogata chociaż żaden hotel nie jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Campusu A Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie odbędą się obrady konferencji. Do dyspozycji są hotele o różnym standardzie. Oto kilka propozycji:

 • Hotel Ruben (czterogwiazdkowy) www.rubenhotel.pl
 • Hotel Qubus (trzygwiazdkowy) www.qubushotel.com
 • Hotel Śródmiejski (trzygwiazdkowy) www.srodmiejski.pl
 • Zajazd Pocztowy (trzygwiazdkowy) www.zajazdpocztowy.pl
 • Hotel Aura (trzygwiazdkowy) www.aurahotel.pl

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI (aktualizacja 14.07.2016 r.)

 

Sekcja 1
Temat: Położenie mniejszości narodowych w Europie, w świetle przepisów prawa i w realnej praktyce

Moderatorzy: dr hab. Bernadetta Nitschke-Szram, prof. UZ (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Dopuszczalne języki obrad sekcji: polski, niemiecki, angielski, ukraiński, słowacki.

Przewidywany zakres problematyki obrad: Analiza sytuacji prawnej mniejszości narodowych w państwach europejskich, zarówno przynależnych do Unii Europejskiej, jak również pozostających poza jej strukturami. Konfrontacja przepisów prawa z realną rzeczywistością, współcześnie i w historii najnowszej.

Sekcja 2
Temat: Doktryny prawne wobec wyzwań współczesności

Moderatorzy: dr Ewaryst Kowalczyk, dr Sławomir Maciejewski

Sekcja 3
Temat: Ideologie i koncepcje społeczne feminizmu

Moderator: dr Agnieszka Szczap

Sekcja 4
Temat: Współczesne dylematy prawa konstytucyjnego

Moderator: dr Michał Zieliński