Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

zapraszają na wykład gościnny

Profesora Stephana Wolfa na temat: 

Szwajcarskie prawo cywilne i jego cechy szczególne – zarys problematyki

Wykład odbędzie się 12 maja 2016 r. (czwartek) o godzinie 15.00
Centrum Nauki Keplera, ul. Władysława Sikorskiego 10

Ogłoszenie