W dniach 2 i 3 czerwca 2016 roku członkowie Koła Naukowego Prawa Cywilnego, działającego przy Katedrze Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego brali udział w wyjeździe do Warszawy. Celem podróży był udział w konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej pt. „Prawo cywilne – wyzwania legislacyjne i problemy praktyczne”, poświęconej modernizacji prawa cywilnego. Oprócz uczestnictwa w tym wydarzeniu odwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego, a na dzień przed konferencją odbyliśmy kompleksowe zwiedzanie naszej stolicy.

W wyjeździe brały udział osoby zaangażowane do pracy nad projektem “Polska Komparatystyka Prawa”, którego to efektem była publikacja książki pt.: “Prawo obce w doktrynie prawa polskiego”. Publikacja ta została wydana z okazji licznych jubileuszy min na 25-lecie powstania Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej i na 25 rocznicę wydania przez Stowarzyszenie pierwszego numeru miesięcznika "Rejent". Pierwsza część książki zawiera wyniki badań naukowców reprezentujących różne dziedziny prawa, którzy to podjęli się oceny wpływu komparatystyki na kształtowanie się systemu prawa, rozwój doktryny oraz orzecznictwa w Polsce. Druga część publikacji ma wymiar praktyczny i prezentuje wyniki z wybranego zakresu badań bibliograficznych, które są prowadzone na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą przy współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim. Celem projektu było zebranie, usystematyzowanie i udostępnienie informacji o obecnych systemach prawnych, które występują w polskiej literaturze prawniczej. Członkowie koła, którzy zajmowali się pracą nad tą częścią projektu, otrzymali zaproszenie na uroczystą prezentację książki od Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej oraz redaktora publikacji, Pana Profesora Arkadiusza Wudarskiego.

Do Warszawy wyruszyliśmy wcześnie rano w czwartek 2 czerwca, gdzie po rozlokowaniu się na miejscu noclegu przystąpiliśmy do zwiedzania stolicy. Wieczorem, po wizycie w Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się integracja naszego koła. W piątek po śniadaniu udaliśmy się wraz z pracownikami Katedry Prawa Cywilnego, zaangażowanymi w projekt na miejsce konferencji. Podczas konferencji oprócz prezentacji książki odbyły się wykłady i rozwiązywanie kazusu, które to były prowadzone przez znanych profesorów cywilistów, sędziów Sądu Najwyższego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Przysłuchiwaliśmy się debacie, podczas której omawiano proponowane przyszłe zmiany w kodeksie cywilnym. Sama konferencja została przeprowadzona niezwykle sprawnie, zostaliśmy obdarowani cennymi cywilistycznymi upominkami.

Na zakończenie udało nam się wykonać wspólne pamiątkowe zdjęcie całego obecnego na konferencji składu naukowego, po czym udaliśmy się na dworzec kolejowy, by po przesiadce w Poznaniu ostatecznie zawitać z powrotem w Zielonej Górze. Udział w tak prestiżowym wydarzeniu pozwolił nam na własne oczy przekonać się, jak tak naprawdę od podszewki wygląda proces tworzenia prawa cywilnego.