W dniu 12 czerwca 2016 roku Koło Naukowe Prawa Cywilnego działające w ramach Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego reprezentowało Wydział Prawa i Administracji podczas Festiwalu Nauki. Tegoroczny Festiwal odbył się pod hasłem „15 kwadransów z nauką”.

Jako Koło przygotowaliśmy kilka form promocji Wydziału, takich jak:

1) quiz pt. „1 z 15”,
2) symulacja rozprawy sądowej,
3) fiszki zawierające ciekawe przepisy prawa.

Przeprowadzony przez nas quiz dotyczył problematyki prawa cywilnego. Składał się z 30 pytań, które wyświetlane były na rzutniku. Uczestnicy mieli do dyspozycji Kodeksy cywilne i to w nich szukali odpowiedzi. Za każdą poprawną odpowiedź uzyskać można było jeden punkt. Zwycięzcą zostawała osoba lub drużyna z największą ilością punktów. Każdy z uczestników otrzymywał nagrodę rzeczową w postaci książki dotykającej tematyki prawnej. Konkurs cieszył się bardzo dużą popularnością, dlatego przeprowadziliśmy go aż trzykrotnie.

Symulacja, którą przedstawiliśmy, oparta była na napisanym przez nas scenariuszu, który przygotowaliśmy wraz z opiekunem naszego koła Panią dr Magdaleną Skibińską. Było to odzwierciedlenie realnej cywilnej rozprawy sądowej. Dzięki pomocy dra Zbigniewa Woźniaka otrzymaliśmy dwie togi adwokackie i jedną sędziowską, co dodało symulacji autentyczności i przykuło uwagę przechodniów. Rozprawa dotyczyła odpowiedzialności przedsiębiorcy względem kupującego z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy sprzedaży. Wybraliśmy tę tematykę, ponieważ jest ona nie tylko interesująca, ale także bardzo praktyczna. Nad całym przedsięwzięciem aktywnie czuwał Pan Profesor Bogdan Ślusarz, który to odpowiedzialny był za całokształt organizacji naszego stanowiska.

Pomiędzy quizami i symulacją rozprawy rozdawaliśmy uczestnikom Festiwalu przygotowane wcześniej fiszki. Miały one formę zakładek do książek, a każda z nich zawierała przepis prawny z różnych porządków prawnych. Z racji tego, że wybraliśmy interesujące oraz zabawne przepisy, cieszyły się one niezwykłą popularnością wśród odwiedzających.

Wcześniejsze przygotowane przez nasze Koło wydarzenia były skierowane głównie do osób dorosłych, jednak fiszki spodobały się również dzieciom. Najmłodszym uczestnikom rozdawaliśmy specjalnie przygotowane kolorowe uniwersyteckie gadżety, które bardzo przypadły im do gustu.