Konferencja europejskiej komparatystyki prawa prywatnego „Iura privata in comparatione“
27 – 28 czerwca br. - Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

W dniach 27 – 28 czerwca br. na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Iura privata in comparatione“.

PROGRAM KONFERENCJI

Konferencja poświęcona jest komparatystyce prawa prywatnego w Europie i ma na celu między innymi wspieranie aktywności młodych europejskich naukowców w tym obszarze badawczym. Projekt ma również zachęcić zagranicznych naukowców do badań prawnoporównawczych uwzględniających polski porządek prawny i dorobek polskich naukowców, zmniejszając tym samym istniejące dysproporcje w wymianie wiedzy i doświadczenia w szczególności między Polską i Niemcami. Taka międzynarodowa współpraca prawników ma przyczynić się do intensyfikacji dialogu prawnego w kontekście regionalnym i ogólnoeuropejskim.

W obradach wezmą udział naukowcy nie tylko z Polski i Niemiec, ale również ze Szwajcarii, Czech oraz Włoch. Polskie uczelnie będą reprezentowane przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Adam Mickiewicza, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Konferencje organizuje Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Katedra Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa na Europejskim Uniwersytecie Viadrina. Kierownikiem obu Katedr i inicjatorem konferencji jest Pan Profesor Arkadiusz Wudarski.

Miło nam poinformować, że projekt profesora A. Wudarskiego jest współfinansowany w ramach grantu przyznanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki (grant numer 200442).