Studia służą zdobyciu kompetencji specjalistycznych w zakresie zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Program studiów

 

ADRESACI STUDIÓW

Studia zaadresowane są do absolwentów szkół wyższych zaangażowanych zawodowo w zamówienia publiczne, lub którzy zamierzają podjąć zatrudnienie w obszarze inwestycji publicznych.

 

KWALIFIKACJE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW

Po ukończeniu studiów słuchacze zdobędą kwalifikacje umożliwiające wykonywanie zawodu specjalisty do spraw zamówień publicznych.