Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia i Parlament Studencki

zapraszają do udziału w konkursie

AKCJA EWALUACJA – OCEŃ BELFRA

Zapraszamy do dziekanatu starostów grup w celu odbioru tokenów niezbędnych do głosowania

Na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczyna się kolejna (X) edycja ewaluacji. Ocena prowadzących zajęcia dokonywana jest przez studentów i doktorantów po zakończeniu zajęć. Ważne! Studencka ocena prowadzących zajęcia będzie uwzględniana przy okresowej ocenie nauczycieli akademickich. Ankieta zostanie udostępniona studentom i doktorantom od 19 stycznia 2018 r. do 16 marca 2018 r.

 

Biorąc udział w ankiecie, jednocześnie bierzecie udział konkursie. Możecie wygrać dla siebie jedną z trzech kart podarunkowych o wartości 500 zł lub Dzień Rektorski dla swojego wydziału!

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wydziałowej i indywidualnej.

 

Kategoria I (wydziałowa) - przeprowadzany w grupach zgodnych z liczbą studentów poszczególnych jednostek:

1) Wydział Artystyczny, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Zamiejscowy w Sulechowie;

2) Wydział Prawa i Administracji, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska;

3) Wydział Humanistyczny, Wydział Mechaniczny, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, Wydział Ekonomii i Zarządzania;

4) Wydział Fizyki i Astronomii*.

W konkursie wydziałowym nagrodzony zostanie każdy wydział, który zwycięży w swojej grupie. Liczy się liczba studentów, którzy wezmą udział i wypełnią przynajmniej jedną ankietę.

 

Kategoria II (indywidualna) - udział biorą wszyscy studenci – osoby uprawnione do wypełnienia ankiety prowadzącego zajęcia.
Uczestnik, który chce wziąć udział w konkursie powinien wylosować token dostępu do systemu ankietowego, zgodnie z zasadami przyjętymi na wydziale, wypełnić dowolną liczbę ankiet oceny prowadzącego zajęcia wygenerowanych przez system ankietowy.

 

Należy pamiętać o zachowaniu tokenu, aby wziąć udział w losowaniu nagród rzeczowych!

 

Logowanie do zewnętrznego systemu (co gwarantuje anonimowość ankiet) następuje przy użyciu losowo wybranego tokenu. Informacja o tokenach znajdują się dziekanatach poszczególnych wydziałów UZ.

Link do systemu: http://ankiety.uz.zgora.pl/pracownik


Raporty z ewaluacji procesu kształcenia, zarówno oceny prowadzącego zajęcia, jak i zadowolenia z warunków studiowania opracowuje Lubuski Ośrodek Badań Społecznych. Następnie są one publikowane na stronie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankietach.

 

* W przypadku wydziału określonego w grupie czwartej, wprowadzono dodatkowy warunek użycia ponad 40% tokenów przydzielonych wydziałowi.