Uprzejmie informuje, że egzamin poprawkowy z Postępowania karnego odbędzie się:

- dla studentów Studiów Stacjonarnych w dniu 20 lutego 2018 r. (wtorek) o godz. 16.00

- dla studentów Studiów Niestacjonarnych w dniu 11 marca 2018 r. (niedziela) o godz. 18.30

W podanych terminach mogą przystąpić do egzaminu także Studenci, którzy z przyczyn losowych i po usprawiedliwieniu nieobecności w pierwszym terminie (tj. w dniu 5 lutego 2018 r.) do egzaminu nie przystąpili.

Miejsce przeprowadzenia egzaminu zostanie podane w terminie późniejszym.