Szanowni Państwo,
przypominam, że II termin kolokwium do wykładu z Polityki społecznej i systemu ubezpieczeń społecznych wyznaczony został na 11 lutego 2018 r. w godz. 9:00-10:30 w s. 2 bud. A-29. 
Dalszych terminów nie przewiduje się. Forma i zakres nie uległy zmianie.
Równocześnie przypominam, że warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń.
Wpisy będą dokonywane tego samego dnia o godz. 15:00 w gab. 3 bud. C-2.
Z wyrazami szacunku,
dr Piotr Kapusta