SMSTUDIA STACJONARNE


Semestr zimowy

W semestrze zimowym zostanie uruchomione Prawo rodzinne i opiekuńcze - kazuistyka

Semestr letni

W semestrze letnim zostaną uruchomione przedmioty zgodnie z listą >>>

Podział na grupy z kazuistyki z godnie z listą >>>


NMSTUDIA NIESTACJONARNE


Semestr zimowy

W semestrze zimowym zostanie uruchomione Prawo rodzinne i opiekuńcze - kazuistyka

Semestr letni

W semestrze letnim zostaną uruchomione: Prawo rodzinne i opiekuńcze - kazuistyka i Postępowanie nieprocesowe z elementami prawa materialnego - kazuistyka