Prawo - ukierunkowany program nauczania

Przygotowanie do tradycyjnych zawodów prawniczych (sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz, komornik). W programie są specjalne moduły przygotowujące do aplikacji. Kładziemy nacisk na naukę praktycznego stosowania prawa. W programie studiów został przygotowany osobny moduł, który ma nauczyć stosowania prawa (kazuistyka), co jest nowatorskim podejściem w naszym kraju.

PROGRAM STUDIÓW