Administracja - nowa administracja publiczna

Kierunek administracja adresowany jest do przyszłych pracowników administracji sektora publicznego, społecznego i prywatnego. Program i metody kształcenia zapewniają zdobycie najbardziej aktualnej wiedzy, kluczowych umiejętności i kompetencji społecznych, które są niezbędne do rozwiązywania współczesnych problemów. Kierunek administracja łączy wiedzę z zakresu nauk prawnych z innymi dyscyplinami, takimi jak: ekonomia, politologia, socjologia, organizacja i zarządzanie. Forma kształcenia wpisuje się w nurt nowej administracji publicznej.

PROGRAM STUDIÓW