w terminie do 31.08.2018 w systemie dziekanat należy dokonać wyboru obowiązkowego przedmiotu ogólnouczelnianego, który będzie realizowany w semestrze zimowym 2018/2019.

Zostały wprowadzone limity: maksymalna liczba studentów zapisanych na przedmiot to 120 osób.

Przedmioty, które nie uzyskają minimalnej liczby studentów, nie będą uruchomione.

Studenci zapisani na przedmiot nieuruchamiany będą musieli przepisać się na przedmiot, który został uruchomiony.

Uwaga Studenci studiów niestacjonarnych!

W związku z tym, iż zjazdy studiów niestacjonarnych na wydziałach są w różnych terminach, proszę o zwrócenie uwagi na wybierane przedmioty (przedmioty realizowane na innych wydziałach odbywają się w terminach zjazdów ustalonych na danym wydziale).

Link do katalogu przedmiotów ogólnouczelnianych:

https://webapps.uz.zgora.pl/syl/