UWAGA!

Studenci II roku Administracji I st. studia stacjonarne i niestacjonarne oraz III roku Prawa studia stacjonarne i niestacjonarne

"Zasady zapisu na seminarium na rok akademicki 2018/2019

Student jest zobowiązany dokonać zapisu na seminarium dyplomowe.
Student tworzy listę promotorów (ranking). Istotna jest kolejność wybieranych promotorów w rankingu. W przypadku nieuruchomienia seminarium u danego promotora lub braku miejsc w grupie seminaryjnej obowiązywać będzie wybór kolejnego promotora z rankingu.


Wyboru promotora należy dokonać w terminie od 14 maja (godz. 6.00) do 20 maja (godz. 23.59) 2018 r.

Grupy seminaryjne będą liczyć maksymalnie 10 osób.

PRZY ZAPISIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ (zliczanie sekundowe)!!!

Studenci, którzy nie dokonają wyboru promotora, zostaną przydzieleni do grup seminaryjnych wskazanych przez Dziekana Wydziału."


System wygeneruje zaproszenia z linkiem umożliwiającym dostęp do platformy.

Każdy student ma indywidualny link!

Wyboru można dokonać tylko raz i nie będzie możliwości zmiany!