W dniu 22 maja 2018 roku w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego Wydziału Prawa i Administracji w Zielonej Górze Pl. Słowiański 9 odbędzie się konferencja adresowana do młodzieży licealnej i akademickiej pt.: „POCIĄG DO SPRAWIEDLIWOŚCI - rola wymiaru sprawiedliwości w życiu społecznym”, organizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Zielonej Górze i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego pod patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

Organizacja Konferencji stanowi element obchodów Dnia Edukacji Prawnej oraz Dnia Wymiaru Sprawiedliwości.

Konferencja służyć budowaniu świadomości oraz wiedzy prawnej młodzieży, a w jej trakcie zaproszeni goście spróbują odpowiedzieć na pytanie czym jest sprawiedliwość, czy i komu jest ona potrzebna, w jaki sposób można ją zapewnić i jaką rolę pełnią w tym zakresie sądy. Głównym celem konferencji jest zaangażowanie młodzieży w dyskusję na temat tego czy sprawiedliwość jest dobrem oczekiwanym społecznie, czy pojęcia „sprawiedliwość” i „prawo” są pojęciami tożsamymi oraz czy idea sprawiedliwości może zostać zrealizowana bez przepisów prawa i stosujących te przepisy sądów.
Jednym z elementów spotkania będzie także podsumowanie konkursu ogłoszonego wśród młodzieży na esej pt.: „Czy prawo jest zawsze sprawiedliwe i czy zasada dura lex sed lex powinna obowiązywać w każdej sytuacji niezależnie od okoliczności”, wręczenie nagród laureatom konkursu oraz zaprezentowanie zwycięskiej pracy przez jej autora.


  

Program Konferencji

„POCIĄG DO SPRAWIEDLIWOŚCI Rola wymiaru sprawiedliwości w życiu społecznym”

22 maja 2018r. Uniwersytet Zielonogórski - Wydział Prawa i Administracji Plac Słowiański 9,
aula Uniwersytetu, s. 104  


Do pobrania: Szczegółowy program Konferencji


9.20-10.00

Rejestracja uczestników Konferencji

10.00-10.30

Uroczyste rozpoczęcie Konferencji
Wiceprezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Rafał Skrzypczak
Prorektor ds. Studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof. UZ
Prezes Zielonogórskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA SSR del. do SO w Zielonej Górze Paweł Jurewicz
SSO Jolanta Witczak – moderator

10.30-10.45

prof. dr hab. Stanisław Waltoś (Uniwersytet Jagielloński):
Czy we współczesnym społeczeństwie potrzebne są sądy. Czy życie w państwie bez prawa i sądów jest możliwe.

10.45-11.00

dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski):
Niezależność władzy sądowniczej a konstytucyjna zasada demokratycznego państwa prawnego.

11.00-11.15

adw. Krzysztof Seweryn Szymański (Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze):
Czy w świetle częstych zmian w prawie z jednej strony oraz szerokiego dostępu do informacji z drugiej strony, powinna obowiązywać zasada „nieznajomość prawa szkodzi”. Kiedy można się na nią powoływać, a kiedy nie powinna ona mieć zastosowania.

11.15-11.30

SSO Arkadiusz Opala (Sąd Okręgowy w Zielonej Górze):
Czy wyrok zgodny z prawem jest zawsze sprawiedliwy. Czy obywatel może nie respektować wyroków, które uważa za niesprawiedliwe.

11.30-11.45

prof. dr hab. Katarzyna Dudka (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej):
Czy Polacy nie mają zaufania do sądów i czy można wpłynąć na wzrost zaufania do sądów.

11.45-12.15

Przerwa kawowo-kanapkowa

12.15-12.25

Druga część Konferencji
SSR Anna Macur – moderator

12.30-13.00

Debata poświęcona tematyce roli wymiaru sprawiedliwości w życiu społecznym.

13.15-13.30

SSO Diana Książek – Pęciak (Sąd Okręgowy w Zielonej Górze)
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu na esej pt.: „Czy prawo jest zawsze sprawiedliwe i czy zasada dura lex sed lex powinna obowiązywać w każdej sytuacji niezależnie od okoliczności”.

13.30-13.40

Wystąpienie zwycięzcy konkursu na esej i odczytanie jego pracy.

13.45-14.00

Podsumowanie Konferencji.


PATRONAT MEDIALNY