Dr Nina Leśniak-Niedbalec została przyjęta na stanowisko członka Grupy Niezależnych Ekspertów ds. samorządu terytorialnego działającej przy Radzie Europy (GIE - Members of the group of independent experts on the European Charter of local self-government).

Główną rolą Grupy Niezależnych Ekspertów jest promowanie lokalnej i regionalnej demokracji, a także wspieranie władz samorządowych. Grupa skupia ekspertów z dziedziny prawa, polityki i ekonomii, którzy specjalizują się w kwestiach dotyczących demokracji lokalnej i regionalnej. Eksperci doradzają i pomagają w opracowaniu sprawozdań ogólnych i tematycznych dotyczących sytuacji demokracji lokalnej i regionalnej państwa, którego są przedstawicielem, w związku ze stosowaniem Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.

Pani Doktor Leśniak-Niedbalec gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.