Dr Anna Chodorowska z Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego Została zakwalifikowana do udziału w I zimowym seminarium prawa międzynarodowego organizowanego przez Haską Akademię Prawa Międzynarodowego (Hague Academy of International Law).

Haska Akademia Prawa Międzynarodowego to prestiżowy ośrodek nauczania prawa międzynarodowego, założony w 1923 r. w Hadze. Wykładają na nim wybitni prawnicy całego świata. Wykłady stanowią zaawansowany kurs z zakresu międzynarodowego prawa prywatnego i publicznego. Są one prowadzone w języku angielskim i francuskim. Akademia jest jedną z najbardziej renomowanych i cenionych, zarówno przez świat akademicki, jak i praktyków, szkół prawa międzynarodowego.

W 1992 r. Haska Akademia Prawa Międzynarodowego została uhonorowana nagrodą UNESCO - The Félix Houphouët-Boigny Peace Prize - za wkład w szerzenie pokoju na świecie. Wykładowcami w Akademii są wybitni naukowcy i prawnicy z całego świata, poruszający najważniejszą problematykę i trendy, a także wyzwania prawa międzynarodowego. Od 2017 r. przewodniczącym Komitetu Naukowego Haskiej Akademii jest prof.emer. Yves Daudet, Sorbonne Law School (Paris I University). Siedzibą Akademii oraz Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (International Court of Justice) jest Peace Palace w Hadze.

W 2019 r. po raz pierwszy odbędzie się tzw. szkoła zimowa, na którą zakwalifikowana została dr Anna Chodorowska. Jest to sukces Pani Doktor Anny Chodorowskiej, która kontynuuje katedralną tradycję kontaktów z Akademią, której stypendystą w 1992 roku był Kierownik Katedry prof. Andrzej Bisztyga. Pani Doktor Chodorowskiej gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. W sesji zimowej wykłady będą prowadzone m.in. przez: prof. emer. Catherine Kessedjian (Paris II University - Panthéon-Assas), prof. Jutta Brunnee (University of Toronto), prof. Ryan Goodman (New York University School of Law), Yuval Shany (Hebrew University of Jerusalem) i dotyczyć będą m.in. międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka, międzynarodowego prawa zwierząt i ochrony środowiska.