Egzamin warunkowy z przedmiotu Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych dla studentów I roku niestacjonarnych studiów administracji II stopnia w dniu 9 czerwca 2018 r. rozpocznie się o godz. 11:30 w s. 103, bud. A-41. Zakres zagadnień i forma - bez zmian.