W dniach 27-29 maja 2018 r. w Augustowie odbyła się coroczna Konferencja Naukowa „ORDYNACJA PODATKOWA W TEORII I PRAKTYCE”

, stanowiąca platformę wymiany poglądów przedstawicieli doktryny, judykatury i praktyków prawa podatkowego. Po raz kolejny aktywnie uczestniczył w niej Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego WPiA UZ dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ. Wygłosił referat zatytułowany Organy KAS jako organy podatkowe w świetle znowelizowanej Ordynacji podatkowej. Zmarnowana szansa poprawienia ogólnego prawa podatkowego. Niewątpliwie krytyczna ocena aktualnych rozwiązań prawnych nabiera szczególnego znaczenia w okresie działalności Państwowej Komisji opracowującej projekt nowej ordynacji.