22 maja 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się konferencja pt. "Pociąg do sprawiedliwości. Rola wymiaru sprawiedliwości w życiu społecznym". Referentami byli przedstawiciele środowiska sędziowskiego, adwokackiego oraz akademickiego.

Wydział Prawa i Administracji UZ reprezentował Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego prof. Andrzej Bisztyga, który przedstawił referat pt. "Niezależność władzy sądowniczej a konstytucyjna zasada demokratycznego państwa prawnego". Specjalnym gościem konferencji był prof. Stanisław Waltoś z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego wystąpienie było zatytułowane "Czy we współczesnym społeczeństwie potrzebne są sądy? Czy życie w państwie bez prawa i sądów jest możliwe?" W konferencyjnej dyskusji aktywnie uczestniczyli między innymi Studenci WPiA UZ. Organizatorami konferencji było Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Konferencja była ważnym przejawem współpracy przedstawicieli praktyki prawa Zielonej Góry oraz prawniczego środowiska akademickiego.

Linki do programu i informacji o konferencji:

http://www.wpa.uz.zgora.pl/images/wpa/dok/wydzial/konferencje/Pociag-do-sprawiedliwosci/2018-pociag-do-sprawiedliwosci.pdf

https://poscigi.pl/pociag-do-sprawiedliwosci-na-uniwersytecie-zielonogorskim-film-zdjecia/