Zainteresowania naukowe:

 • europejskie prawo karne
 • Criminal Compliance
 • prawo karne porównawcze
 • niemieckie prawo karne

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zainteresowania naukowe:

 • sądowy wymiar kary,
 • prawnokarna problematyka ochrony życia i zdrowia,
 • empiryczne metody badania prawa,
 • współczesne kierunki polityki kryminalnej.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Adiunkt w Katedrze Prawa karnego i Postępowania Karnego WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego, sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, komisarz wyborczy w Wałbrzychu, auto kilkudziesięciu recenzowanych publikacji z zakresu prawa karnego gospodarczego.

Zainteresowania naukowe:

 • prawo karne gospodarcze,
 • postępowanie karne przed sądem,
 • przepisy karne w prawie pracy i w prawie ubezpieczeń społecznych.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego i Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Doktor nauk prawnych, tytuł nadany mu został uchwałą z 30 czerwca 2009 roku Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, po obronie rozprawy doktorskiej pt. „Porwania w celu wymuszenia okupu. Studium kryminalistyczne”, opublikowanej w formie książkowej w 2010 roku (I nagroda Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego za najlepszą pracę monograficzną z kryminalistyki w 2010 roku).
Ukończył studia z zakresu pedagogiki (1990), filozofii (1993) i prawa (1993) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Zdał pomyślnie egzamin prokuratorski po ukończeniu aplikacji prokuratorskiej (1995), a od 1993 roku pracuje w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. Najpierw w Prokuraturze Rejonowej w Zielonej Górze, a od 1999 roku w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze.
W latach 2006 – 2010 pełnił funkcję Zastępcy Prokuratora Okręgowego odpowiedzialnego za zwalczanie najpoważniejszych przestępstw: gospodarczych, przeciwko życiu i zdrowiu, z użyciem przemocy oraz w zorganizowanych w grupach przestępczych. Pełniąc w latach 2010 – 2016 funkcję Prokuratora Okręgowego położył znaczący nacisk na kwestie związane z podniesieniem bezpieczeństwa na drogach publicznych (m.in. jako współinicjator prowadzonych przez policję przesiewowych badań trzeźwości kierowców) i przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (inicjator akcji Lubuska Niebieska Tarcza mającej na celu zintegrowanie działań antyprzemocowych różnych instytucji w ramach programu pomocy konkretnym pokrzywdzonym http://www.tarcza.lubuskie.pl/).
Współautor monografii podnoszącej zagadnienia związane z ochroną ofiar przemocy domowej oraz pokrzywdzonych i świadków w postępowaniu karnym. Autor wielu artykułów naukowych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z kryminalistyką i szeroko rozumianym postępowaniem dowodowym.
Otrzymał wyróżnienie Ministra Współpracy Europejskiej Landu Brandenburgii (Niemcy) za działalność na rzecz integracji europejskiej (maj 2014) oraz Odznakę „Zasłużony dla Policji”, „Zasłużony dla Straży Granicznej”, „Zasłużony dla Służby Celnej”.
Od 2000 roku do 2009 roku prowadził zajęcia dydaktyczne z postępowania karnego i kryminalistyki dla aplikantów prokuratorskich. W latach 2007 – 2009 prowadził szkolenia z zakresu prokuratorskiego nadzoru nad działaniami operacyjnymi policji i innych służb, którego uczestnikami byli sędziowie i prokuratorzy. Po powołaniu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prowadził wykłady dla prokuratorów oraz zajęcia z postępowania karnego i kryminalistyki dla aplikantów (2009/2010, 2014).

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania karnego; specjalizuje się w prawie karnym skarbowym, prawie karnym gospodarczym, problematyce karnoprawnych konsekwencji popełnienia przestępstwa i przestępstwa skarbowego, a także pokrzywdzonego w polskim prawie karnym sensu largo. Autor monografii „Przepisy karne ustawy o rachunkowości”, Warszawa 2012 oraz podręcznika „Prawo karne skarbowe. Schematy. Tabele. Komentarze. Orzecznictwo. Testy. Kazusy”, Warszawa 2016. Współautor komentarza do Kodeksu karnego skarbowego: „Kodeks karny skarbowy. Praktyczny komentarz z orzecznictwem”, Warszawa 2016. Współautor: „Prawo karne materialne. Część ogólna. Kazusy i zadania problemowe. Orzecznictwo”, Warszawa 2017, „Prawo karne materialne. Część szczególna. Kazusy i zadania problemowe. Orzecznictwo”, Warszawa 2017, a także „Postępowanie karne. Kazusy z rozwiązaniami”, Warszawa 2017. Autor blisko 25 opracowań o charakterze artykułowym z zakresu prawa karnego skarbowego i prawa karnego procesowego. Nagrodzony dwukrotnie Nagrodą Rektora UZ (2016, 2017) za publikacje książkowe.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.