Kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego na Uniwersytecie w Zielonej Górze (od 2014 r.), a także Katedry Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (od 2010 r.), wcześniej grupy badawczej europejskiego prawa prywatnego i komparatystyki prawa w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (2010 – 2014).

Studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, doktorat oraz habilitacja z nauk prawnych na Uniwersytecie w Hamburgu (promotor: Prof. Dr. P. Mankowski); venia legendi z zakresu niemieckiego prawa cywilnego, europejskiego prawa prywatnego oraz komparatystyki prawa; nabycie w Polsce uprawnień równoważnych wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych (dyscyplina prawo, specjalizacja: prawo cywilne, komparatystka prawa); magister filologii germańskiej oraz pedagogiki; tłumacz przysięgły; adwokat.

Stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta w European Legal Studies Institute (ELSI) na Uniwersytecie w Osnabrück (2008 – 2010), a także Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (program HOMING), Narodowego Centrum Nauki (program OPUS), Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacji im. Konrada Adenauera, Polsko-Niemieckiej Fundacja na Rzecz Nauki oraz austriackich i niemieckich programów wymiany naukowej (ÖAD, DAAD).

Visiting professor na Uniwersytecie Wiedeńskim (2012/2013); Wiceprezes (2016 – 2019) oraz Sekretarz Generalny (2013 – 2016) Stowarzyszenia Polskich Humboldtczyków – Societas Humboldtiana Polonorum; członek Rady Programowej czasopism: Rejent, Prawo Europejskie w praktyce, Comparative Law Review, Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. Recenzent czasopism: Transformacje Prawa Prywatnego, Przegląd Prawa i Administracji, Kwartalnik Prawa Prywatnego, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

Wykłady gościnne w Austrii, Azerbejdżanie, Chinach, Gruzji, Niemczech, Polsce, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii. Publikacje naukowe w języku chorwackim, czeskim, francuskim, niemieckim, polskim, rosyjskim. Staże i badania naukowe na Uniwersytetach w Wiedniu, Osnabrück, Hamburgu oraz w Oxfordzie.

Biegły sądowych z zakresu prawa obcego. Opinie prawne dla niemieckiego Wymiaru Sprawiedliwości z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa kontraktów, prawa odszkodowawczego, ubezpieczeniowego i rodzinnego, a także prawa procesowego oraz prywatnego międzynarodowego.

Zainteresowania naukowe:

 • europejskie prawo prywatne,
 • polskie i niemieckie:
  - prawo rodzinne,
  - prawo rzeczowe,
  - prawo spadkowe,
  - prawo bankowe i ubezpieczeniowe,
  - prawo o notariacie,
 • prawo prywatne międzynarodowe,
 • europeizacja i komparatystyka prawa prywatnego.

 - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Studia prawnicze oraz filozoficzne ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim, także podyplomowe studia prawa inwestycyjnego. Tu rozpoczął pracę akademicką, doktoryzował się, habilitował, uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Odbył aplikację w Okręgowej Komisji Arbitrażowej we Wrocławiu, zdał egzamin na arbitra oraz egzamin radcowski.
Odbył staże naukowe i wykładał na Wydziale Prawa Sankt-Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego, na Wydziale Prawa Zaporoskiego Uniwersytetu Narodowego, na Wydziale Prawa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze.
Był wykładowcą na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Jest członkiem redakcji i rad naukowych kilkunastu polskich i zagranicznych czasopism naukowych.
Laureat nagrody watykańskiej Fundacji Jana Pawła II.
Profesor nauk prawnych.
Bibliografia naukowa (poza SKEP) i uzupełniające informacje:
https://web.facebook.com
https://prawo.uni.wroc.pl/user/12132

Zainteresowania naukowe:

 • prawo cywilne,
 • prawo rodzinne,
 • prawo własności intelektualnej.

 - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pracownik naukowy (stanowisko adiunkt) w Katedrze Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego na Uniwersytecie w Zielonej Górze (od 2015 r.).
Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbyła aplikację sądową w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego (2008). Była zatrudniona na stanowisku asystenta sędziego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu (2009-2010). Następnie ukończyła Stacjonarne Studia Doktoranckie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, uzyskując tytuł doktora nauk prawnych (specjalność: postępowanie cywilne) na podstawie rozprawy pt. „Postępowanie mediacyjne w sprawach rodzinnych” (2015).

Zainteresowania naukowe:

 • postępowanie cywilne (w szczególności alternatywne metody rozwiązywania sporów),
 • prawo rodzinne i komparatystyka prawa.

 - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Adiunkt, autor rozprawy doktorskiej pt. „Czynności notarialne w kodeksie spółek handlowych” obronionej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Adwokat, radca prawny, partner zarządzający kancelarii adwokacko-radcowskiej WRZECIONEK & PARTNERZY w Poznaniu. Prowadzi wykłady, seminaria i szkolenia dla aplikantów notarialnych. Specjalizuje się w prawie handlowym i cywilnym oraz w zagadnieniach związanych z obrotem i zagospodarowaniem nieruchomości. Zajmuje się także zagadnieniami z zakresu prawa o notariacie i czynności notarialnych. Autor m.in. takich publikacji jak „Postępowanie notarialne w kodeksie spółek handlowych” Warszawa 2013, „Czynności notarialne w prawie spółek” Warszawa 2008.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Adiunkt, autor rozprawy doktorskiej „Ogólnokrajowe konsultacje społeczne w systemie ustrojowym RP" obronionej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2013). W latach 2010 – 2012 aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. W latach 2009 – 2011 analityk, a w latach 2010 – 2011 członek zarządu Dolnośląskiego Ośrodka Studiów Strategicznych. W 2014 roku specjalista ds. raportów ekonomiczno-prawnych w Credit Suisse Poland sp. z o. o., gdzie zajmował się przede wszystkim pokryzysowymi unijnymi i amerykańskimi regulacjami bankowości detalicznej. Autor lub współautor kilkunastu publikacji w języku polskim i angielskim z zakresu prawa konstytucyjnego, praw człowieka, prawa unijnego, prawa rodzinnego, a także prawnych aspektów nowych technologii.

Zainteresowania naukowe:

 • Interesuje się zagadnieniami udziału obywateli i ich organizacji w sprawowaniu władzy, w tym demokracją bezpośrednią i dialogiem społecznym.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.