Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Członek Zespołu Ekspertów ds. harcerstwa przy Prezesie Rady Ministrów, Członek Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia. Opiekun naukowy Koła Administratywistów.

Zainteresowania naukowe:

 • aspekty finansowe dwustronnych form działania administracji,
 • teoretyczne zagadnienia zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • prawo działalności charytatywnej,
 • prawo wyznaniowe mniejszości religijnych i wyznaniowych,
 • konstrukcje prawne prawa rzymskiego poklasycznego.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor nauk prawnych (specjalność: postępowanie administracyjne). Pracę doktorską przygotował pod kierunkiem prof. zw. dr hab. sędziego NSA Barbary Adamiak w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pt. Ingerencja władcza w wykonanie uprawnienia administracyjnoprawnego przez jednostkę, której recenzentami byli dr hab. Lidia Klat-Wertelecka, prof. nadzw. Uniwersytetu Wrocławskiego i dr hab. Krystian Ziemski, prof. nadzw. Uniwersytety im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie odbywa aplikację notarialną w Izbie Notarialnej we Wrocławiu. Ukończył stacjonarne studia prawa i stacjonarne studia administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. 
W pracy zawodowej zajmuje przygotowaniem umów prawa cywilnego i handlowego, w tym obsługą spółek oraz przygotowaniem innych umów, którym strony pragną nadać formę czynności notarialnej. Bierze udział w zgromadzenia wspólników i walnych zgromadzeniach wspólników spółek kapitałowych z których sporządza projekty protokołów. W codziennej pracy zajmuje się również prawem rodzinnym – podziałem majątku oraz prawem spadkowym – działem spadku, sporządzaniem testamentów, aktów poświadczenia dziedziczenia i protokołów dziedziczenia.
Jest autorem publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego oraz z pogranicza prawa administracyjnego i cywilnego, które ukazały się w takich czasopismach jak: Państwo i Prawo, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, Przegląd Prawa Publicznego, Przegląd Sejmowy, Przegląd Prawa i Administracji. Brał również czynny udział w wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych. Posiada szerokie doświadczenie dydaktyczne związane z pracą na uczelniach wyższych oraz szkoleniem kadry pracowników organów administracji rządowej i samorządowej.
Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego pełni funkcje opiekuna systemu SylabUZ na kierunku prawo oraz jest współpracownikiem Pracowni Przygotowania do Aplikacji

Zainteresowania naukowe:

 • teoretyczne i praktyczne problemy prawa administracyjnego materialnego i procesowego, w tym sądowoadministracyjnego,
 • prawo gospodarcze publiczne.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę doktorską pt. Sytuacja obywatela polskiego w sferze administracji spraw zagranicznych przygotowała pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Jana Bocia. Od 2015 roku adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej. Autorka ponad 40 publikacji naukowych. Uczestniczka licznych konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Recenzent artykułów naukowych dla Wroclaw Review Law and Administration. Publikuje w języku polskim, niemieckim i angielskim. Radca prawny, prowadzi kancelarię prawną, zapewniającą obsługę klientów indywidualnych instytucjonalnych. W ramach prowadzonej działalności specjalizuje się w prawie rodzinnym i opiekuńczym.

Zainteresowania naukowe:

 • teoretyczne i praktyczne problemy administracyjnego prawa materialnego,
 • problematyka ustroju i zadań samorządu terytorialnego,
 • procesowe prawo administracyjne, w tym sądowoadministracyjnego,
 • prawo pomocy społecznej.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.