Adiunkt, autorka rozprawy doktorskiej pt. „Suwerenność państw członkowskich w Unii Europejskiej” obronionej w 2008 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2006-2009 odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Wałbrzychu. Od roku 2009 jako adwokat prowadzi indywidualną praktykę w kancelarii adwokackiej. Od roku 2011 zatrudniona na Uniwersytecie Zielonogórskim w charakterze adiunkta, z którym współpracowała od roku 2009 prowadząc wykłady i ćwiczenia z prawa cywilnego, prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego i prawa Unii Europejskiej. Od roku 2014 prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich oraz jest zastępcą rzecznika dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Wałbrzychu. Specjalizuje się w prawie cywilnym i konstytucyjnym oraz w zagadnieniach związanych z prawem rolnym. Autorka m.in. takich publikacji jak: „Prawa wyborcze” [w:] „Prawa i wolności I i II generacji”, red. A. Florczak, B. Bolechów, Toruń 2006 r., „Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w polskiej procedurze cywilnej” w: Rechtsentwicklung im Rahmen der deutch- polnischen Beziehungen = Rozwój prawa w stosunkach polsko- niemieckich: Niemiecko- Polskie Stowarzyszenie Prawników: księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 25-lecia/ red. nauk. E. Tuory- Schwierskott, Regersburg, 2015.

- wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ukończyłam specjalizację: ustrojoznawstwo i marketing polityczny w Instytucie Politologii. Studia doktorankcie i doktorat zrobiłam na Polskiej Akademii Nauk. Jako asystent, a następnie adiunkt pracowałam w Instytucie Politologii – Zakład Ustrojoznawstwa na Wydziale Humanistycznym. Aktualnie jestem adiunktem w Katedrze Organizacji Administracji Publicznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przedmiotem moich zainteresowań badawczych, są stosunki prawne, społeczne i ekonomiczne, które zachodzą pomiędzy samorządem terytorialnym a społecznością lokalną. Szczególnie badam i analizuje kwestie dotyczące partycypacji społecznej. W interdyscyplinarny sposób analizuje kwestie konsultacji społecznych, realizacji budżetów obywatelskich i tworzenia się oddolnych inicjatyw społecznych. Często wiedzę teoretyczną przekładam na działania praktyczne inicjując i promując w społecznościach lokalnych różne formy konsultacji. Biorę udział jak ekspert w projektach, grupach roboczych i ciałach doradczych w lokalnych samorządach. W sferze moich zainteresowań znajdują się także kwestie dotyczące stosunków polsko-niemieckich, procesów transformacji w krajach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem lustracji i dekomunizacji. Jestem też autorką bloga, audycji radiowej i wykładów dotyczących pozycji kobiet we współczesnym świecie z uwzględnieniem ich sukcesów na przestrzeni wieków. Od czasów ukończenia studiów prowadzę i analizuję kampanię wyborcze, szczególnie interesują mnie oddolne, bezpartyjne inicjatywy i ich wpływa na politykę samorządową.

Zainteresowania naukowe:

  • stosunki prawne, społeczne i ekonomiczne, które zachodzą pomiędzy samorządem terytorialnym a społecznością lokalną.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Absolwent dziennego studium doktoranckiego nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2013 r. jest doktorem nauk prawnych. W latach 2013-2017 była adiunktem w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku. Od października 2017 jest adiunktem w Katedrze Organizacji Administracji Publicznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Ukończył dwa jednolite, stacjonarne fakultety magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim uzyskując tytuł magistra politologii i nauk społecznych (2000 r.) oraz magistra prawa (2002 r.). W 2007 r. odbył staż naukowy na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego. Uczestniczył w wielu międzynarodowych konferencjach naukowych m.in. we Lwowie, Łucku, Kijowie, Otzenhauzen, Poznaniu, Serocku, Warszawie, Wrocławiu, Rzeszowie, Słupsku i Zielonej Górze.
Ukończył także podyplomowe studia ekspertyzy dokumentów na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
W 2016 r. odbył dwa zagraniczne staże naukowe: na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie oraz w Administracji Prezydenta Ukrainy. Od 2016 r. jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie. W 2016 r. przeprowadził także serię wykładów na trzech uczelniach zagranicznych (Państwowym Uniwersytecie Zasobów Biologicznych i Zasobów Naturalnych Ukrainy w Kijowie, Państwowym Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie im. Łesi Ukrainki w Łucku i Państwowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie).
Zdobył także duże doświadczenie zawodowe pracując na rzecz samorządu terytorialnego. Karierę samorządową rozpoczynał od stanowiska praktykanta, poprzez inspektora a skończywszy na stanowisku Zastępcy Burmistrza Białego Boru.

Zainteresowania naukowe:

  • prawo konstytucyjne i administracyjne,
  • procesy integracji europejskiej w kontekście porównawczym,
  • stosunki polityczne w Europie Wschodniej.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.