Jarosław Krzysztof Kuczer (ur. 1977 r. w Zielonej Górze), doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, historyk, germanista, tłumacz (w tym XV-XX-wiecznych tekstów neografii gotyckiej). Specjalizuje się w dziedzinie historii, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów szlachty oraz elit arystokratycznych Śląska i Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego w okresie nowożytnym, historii miast, problematyce prawnych uwarunkowań funkcjonowania społeczności żydowskiej na Śląsku[2].

Spis treści

1 Życiorys
2 Dorobek naukowy
3 Linki zewnętrzne
4 Przypisy

Pracę magisterską Żydzi w życiu księstwa głogowskiego w czasach nowożytnych (XVI-XVIII w.) napisał pod opieką naukową prof. Kazimierza Bartkiewicza. Od 2005 pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pracownik Wydziału Prawa i Administracji UZ. Doktorat na podstawie pracy Szlachta w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego w epoce habsburskiej (1526-1740) obronił w 2004 r. na UZ. Promotorem pracy był prof. Wojciech Strzyżewski. Habilitację uzyskał na podstawie pracy Baronowie, hrabiowie, książęta. Nowe elity Śląska (1629-1740). W latach 2005-2014 adiunkt w Instytucie Historii UZ. W latach 2007-2008 wykładowca Uniwersytetu w Poczdamie. W latach 2012-2013 ekspert Polskiej Akademii Nauk w Centrum Badań Historycznych w Berlinie (Zentrum für Historische Forschung Polnischer Akademie der Wissenschaften Berlin). Od 2014 roku Profesor UZ na Wydziale Prawa i Administracji UZ. W latach 2004-2005 i 2010-2011 Specjalista-Dokumentalista w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze. Laureat nagród rektora UZ pierwszego stopnia w latach 2003, 2004, 2006, 2008, 2014, 2018. Wyróżniony drugą nagrodą Lubuskiego Wawrzynu Naukowego w 2007 r. W latach 2018, 2019 oraz 2020, wyróżniony nagrodą za Najlepszego Wykładowcę Wydziału Prawa i Administracji. W latach 2004 i 2007 stypendysta Polskiej Akademii Umiejętności (Stypendium Lanckorońskich) w Wiedniu, w latach 2007-2008 stypendysta DAAD oraz Stiftung für Preussische Aufklärung przy Uniwersytecie w Poczdamie. W 2010 r. uzyskał stypendium badawcze Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (Praga), a w latach 2011-2012 był stypendystą International Visegrad Fund (Fundusz Wyszehradzki). W latach 2008-2010 współorganizator międzynarodowego projektu dydaktyczno-badawczego Compa/Raison, prowadzonego w ramach 7 Projektu Ramowego Unii Europejskiej "Englobe", którego spektrum badań związane było z osiągnięciami Oświecenia europejskiego i jego wpływu na współczesne społeczeństwa starego kontynentu. Program ten był realizowany przez UZ we współpracy z uniwersytetami: Universite X Nanterre Paris, Universität Potsdam, Univerität Passau, Universite de Saint-Quentin Versaille, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2012-2016 członek zespołu badawczego projektu realizowanego przez UZ wraz z Universität Cottbus-Senftenberg pt. „Niederlausitz und die Südliche Lubuskie”. W swojej karierze współpracował i publikował m.in. z prof. Wojciechem Strzyżewskim, prof. Małgorzatą Konopnicką, prof. Hieronimem Szczegółą, prof. Dariuszem Dolańskim, prof. Robertem Trabą.

Autor ponad 100 prac naukowych opublikowanych w wydawnictwach polskich i zagranicznych, w tym trzech monografii, opracowań źródłowych oraz tłumaczeń przedwojennych kroniki i monografii miasta z zakresu historii Śląska.

Najważniejsze z nich to:

Baronowie, hrabiowie, książęta. Nowe elity Śląska (1629-1740), Zielona Góra 2013. Historia Szprotawy / Felix Matuszkiewicz; tłum. [z niem.] i oprac. Jarosław Kuczer, Szprotawa 2010.
Archiwum Herminy von Reuss. Korespondencje rodzin Reuss, Schönaich-Carolath, Hohenzollern oraz Prittwitz und Gaffron w zbiorach WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, Zielona Góra 2009.
Spisy dóbr ziemskich księstwa głogowskiego z lat 1671-1727, Warszawa 2007.
Szlachta w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego w epoce habsburskiej (1526–1740), Zielona Góra 2007.
Kronika Zielonej Góry / Johann Gottfried John, Heinrich Adolph Piltz; tłum. [z niem.] i oprac. Jarosław Kuczer, Zielona Góra 2005.
Burmistrz, landrat, wojewoda: przemiany administracyjne na Środkowym Nadodrzu od średniowiecza aż do czasów współczesnych, Zielona Góra 2011.
Szlachta europejska w strukturach lokalnych XVI -XVIII wieku, Zielona Góra 2010[14].
Zapisali się w dziejach Środkowego Nadodrza. Szkice biograficzne, Zielona Góra 2009.

- wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Adiunkt, autorka rozprawy doktorskiej pt. „Suwerenność państw członkowskich w Unii Europejskiej” obronionej w 2008 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2006-2009 odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Wałbrzychu. Od roku 2009 jako adwokat prowadzi indywidualną praktykę w kancelarii adwokackiej. Od roku 2011 zatrudniona na Uniwersytecie Zielonogórskim w charakterze adiunkta, z którym współpracowała od roku 2009 prowadząc wykłady i ćwiczenia z prawa cywilnego, prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego i prawa Unii Europejskiej. Od roku 2014 prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich oraz jest zastępcą rzecznika dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Wałbrzychu. Specjalizuje się w prawie cywilnym i konstytucyjnym oraz w zagadnieniach związanych z prawem rolnym. Autorka m.in. takich publikacji jak: „Prawa wyborcze” [w:] „Prawa i wolności I i II generacji”, red. A. Florczak, B. Bolechów, Toruń 2006 r., „Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w polskiej procedurze cywilnej” w: Rechtsentwicklung im Rahmen der deutch- polnischen Beziehungen = Rozwój prawa w stosunkach polsko- niemieckich: Niemiecko- Polskie Stowarzyszenie Prawników: księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 25-lecia/ red. nauk. E. Tuory- Schwierskott, Regersburg, 2015.

- wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ukończyłam specjalizację: ustrojoznawstwo i marketing polityczny w Instytucie Politologii. Studia doktorankcie i doktorat zrobiłam na Polskiej Akademii Nauk. Jako asystent, a następnie adiunkt pracowałam w Instytucie Politologii – Zakład Ustrojoznawstwa na Wydziale Humanistycznym. Aktualnie jestem adiunktem w Katedrze Organizacji Administracji Publicznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przedmiotem moich zainteresowań badawczych, są stosunki prawne, społeczne i ekonomiczne, które zachodzą pomiędzy samorządem terytorialnym a społecznością lokalną. Szczególnie badam i analizuje kwestie dotyczące partycypacji społecznej. W interdyscyplinarny sposób analizuje kwestie konsultacji społecznych, realizacji budżetów obywatelskich i tworzenia się oddolnych inicjatyw społecznych. Często wiedzę teoretyczną przekładam na działania praktyczne inicjując i promując w społecznościach lokalnych różne formy konsultacji. Biorę udział jak ekspert w projektach, grupach roboczych i ciałach doradczych w lokalnych samorządach. W sferze moich zainteresowań znajdują się także kwestie dotyczące stosunków polsko-niemieckich, procesów transformacji w krajach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem lustracji i dekomunizacji. Jestem też autorką bloga, audycji radiowej i wykładów dotyczących pozycji kobiet we współczesnym świecie z uwzględnieniem ich sukcesów na przestrzeni wieków. Od czasów ukończenia studiów prowadzę i analizuję kampanię wyborcze, szczególnie interesują mnie oddolne, bezpartyjne inicjatywy i ich wpływa na politykę samorządową.

Zainteresowania naukowe:

  • stosunki prawne, społeczne i ekonomiczne, które zachodzą pomiędzy samorządem terytorialnym a społecznością lokalną.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Absolwent dziennego studium doktoranckiego nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2013 r. jest doktorem nauk prawnych. W latach 2013-2017 była adiunktem w Instytucie Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku. Od października 2017 jest adiunktem w Katedrze Organizacji Administracji Publicznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Ukończył dwa jednolite, stacjonarne fakultety magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim uzyskując tytuł magistra politologii i nauk społecznych (2000 r.) oraz magistra prawa (2002 r.). W 2007 r. odbył staż naukowy na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego. Uczestniczył w wielu międzynarodowych konferencjach naukowych m.in. we Lwowie, Łucku, Kijowie, Otzenhauzen, Poznaniu, Serocku, Warszawie, Wrocławiu, Rzeszowie, Słupsku i Zielonej Górze.
Ukończył także podyplomowe studia ekspertyzy dokumentów na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
W 2016 r. odbył dwa zagraniczne staże naukowe: na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie oraz w Administracji Prezydenta Ukrainy. Od 2016 r. jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie. W 2016 r. przeprowadził także serię wykładów na trzech uczelniach zagranicznych (Państwowym Uniwersytecie Zasobów Biologicznych i Zasobów Naturalnych Ukrainy w Kijowie, Państwowym Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie im. Łesi Ukrainki w Łucku i Państwowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie).
Zdobył także duże doświadczenie zawodowe pracując na rzecz samorządu terytorialnego. Karierę samorządową rozpoczynał od stanowiska praktykanta, poprzez inspektora a skończywszy na stanowisku Zastępcy Burmistrza Białego Boru.

Zainteresowania naukowe:

  • prawo konstytucyjne i administracyjne,
  • procesy integracji europejskiej w kontekście porównawczym,
  • stosunki polityczne w Europie Wschodniej.

skep - wykaz publikacji

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.