Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/ umieszczono informację dotyczącą składania wniosków o stypendium ministra dla studentów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.

Kompletne wnioski prosimy składać do dnia 21 września 2018 r. w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji w godzinach 9:00-13:00 (środa - nieczynne) bud. A-41, pok. 304, 305.