Katedra Prawa Konstytucyjnego oraz Katedra Organizacji Administracji Publicznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają na konferencję

Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego, która odbędzie się w dniach 19-20 października 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji UZ Pl. Słowiański 9, 65-069 Zielona Góra, sala 104


Organizatorzy: 

Katedra Prawa Konstytucyjnego - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego 

Katedra Organizacji Administracji Publicznej - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego

Fundacja Państwo Prawa

 

     

 

Współpraca: 

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  

Komisja Infrastruktury Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Patronat Honorowy: 

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego  

Przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Lubuskiego

Marszałek Województwa Lubuskiego  

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego  

Wojewoda Lubuski  

Prezydent Miasta Zielona Góra  

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze  

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze  

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze  

 

    

 

Samorządy wspierające: 

Żary  

Żagań

Nowogród Bobrzański  

Sulechów  

Świebodzin  

Gmina Nowa Sól  

 

       

 

Patronat Medialny: 

Przegląd Prawa Konstytucyjnego  

Studia Prawa Publicznego

Humanistyczne Zeszyty Naukowe - Prawa Człowieka  

Deutsch - Polnische Juristen Zeitschrift  


KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący:

 • prof. Andrzej Bisztyga 
 • prof. Bogdan Ślusarz

Członkowie:

 • prof. Andrzej Gorgol,
 • prof. Martyna Łaszewska-Hellriegel,
 • prof. Andrzej Misiołek,
 • prof. Waldemar Sługocki,
 • prof. Bernadetta Nitschke-Szram,
 • prof. Hanna Paluszkiewicz,
 • prof. Arkadiusz Wudarski,
 • dr Piotr Zientarski

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący: 

 • dr Agnieszka Opalińska
 • dr Anna Chodorowska

Członkowie:

 • prof. Andrzej Bisztyga,
 • prof. Bogdan Ślusarz,
 • dr Anna Feja-Paszkiewicz,
 • dr Leszek Kaczmarski,
 • dr Piotr Kapusta,
 • dr Justyna Wędrzyn,
 • dr Justyna Michalska (sekretarz naukowy)
 • mgr Tomasz Świętoński

PROGRAM RAMOWY

PIĄTEK 19.10.2018

8.00 Rejestracja uczestników

9.00 Otwarcie Konferencji
prof. dr hab. H. Paluszkiewicz
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UZ;

9.10 Wprowadzenie dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ
Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UZ

9.20 Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Zrzeszeniem Gmin Woj. Lubuskiego a Wydziałem Prawa i Administracji UZ

9.30 Debata Samorządowa z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego, administracji, prawodawców i nauki

10.45 Pierwsza Sesja Plenarna.

 • Konstytucyjne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego

13.00 Druga Sesja Plenarna

 • Europejskie aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego

16.00 Panele dyskusyjne

 

SOBOTA 20.10.2018

10.00 Trzecia Sesja Plenarna

 • Zasady funkcjonowania i kontroli jednostek samorządu terytorialnego

11.45 zamknięcie konferencji

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI


SPRAWOZDANIE