W dniu 24 lipca 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji UZ w ramach rozszerzania współpracy ze szkołami średnimi podpisane zostało porozumienie o objęciu jednej z klas w Liceum Ogólnokształcącym w Szprotawie  patronatem akademickim Wydziału.

Celem współpracy jest umożliwienie uczniom klasy patronackiej pogłębiania zainteresowań w obszarze nauk prawnych oraz rozpropagowanie oferty naukowo-dydaktycznej Wydziału Prawa i Administracji UZ.

 Nie jest to pierwsza tego typu inicjatywa umożliwiająca młodzieży szkolnej poznanie społeczności akademickiej, dorobku naukowego oraz perspektyw rozwojowych młodych prawników i studentów kierunków prawo i administracja.  Porozumienie o objęciu patronatem zostało także podpisane z VII Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Zielonej Górze.