W dniu 5 września 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego zostało podpisane porozumienie

o współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji UZ reprezentowanym przez Panią Dziekan prof. dr hab. Hannę Paluszkiewicz a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Zielonej Górze reprezentowaną przez Panią Dziekan Jowitę Pilarską-Korczak.

Celem zawartego porozumienia jest podejmowanie wspólnych inicjatyw i działań oraz rozwijanie wzajemnych kontaktów między stronami oraz współpraca w zakresie praktyk studenckich.