Dnia 7 grudnia 2012 roku podpisano porozumienie w sprawie powołania i rozwoju Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jego sygnatariuszami byli:

 • Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • Marszałek Województwa Lubuskiego,
 • Prezydent Miasta Zielona Góra,
 • Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze,
 • Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze, Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze,
 • Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • Dyrektor Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Zielonej Górze,
 • Wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze,
 • Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej.

Strony w/w porozumienia uznały za konieczne i uzasadnione powołanie Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Zielonogórskim. W ramach tej inicjatywy strony umówiły się, że dołożą wszelkich starań by powołano Wydział Prawa i Administracji, a po jego powstaniu będą współpracować, wspierać go fachową pomocą i wiedzą, szczególnie w zakresie prowadzenia badań naukowych, zajęć dydaktycznych oraz organizowania praktyk, konferencji i sympozjów naukowych przez przyszłych pracowników Wydziału Prawa i Administracji. Dnia 2 grudnia 2013 roku do porozumienia w sprawie powołania i rozwoju Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Zielonogórskim przystąpili:

 • Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • Wojewoda Lubuski,
 • Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska,
 • Izba Skarbowa w Zielonej Górze,
 • Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze,
 • Urząd Statystyczny w Zielonej Górze,
 • Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Nowopowstały Wydział Prawa i Administracji został powołany 19 marca 2014 r. Pierwszy nabór na kierunki: prawo i administracja odbył się w czerwcu 2014 r