Profesor Andrzej Bisztyga wyróżniony tytułem Honorowego Profesora Eurazjatyckiej Akademii Prawa w Ałmacie

Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego profesor Andrzej Bisztyga uhonorowany został tytułem Honorowego Profesora Eurazjatyckiej Akademii Prawa im. Kunayeva w kazachstańskiej Ałmacie. Podstawą wyróżnienia jest uchwała Rady Naukowej Eurazjatyckiej Akademii Prawa im. Kunayeva w Ałmacie z dnia 27 września 2018 roku. Tytuł ten został przyznany profesorowi w uznaniu dokonań w obszarze prawnoporównawczych badań nad historią państwa oraz nad prawem konstytucyjnym Polski i Kazachstanu, zasług w rozwijaniu naukowej współpracy między polskimi a kazachstańskimi, prawniczymi ośrodkami akademickimi oraz za upowszechnianie wiedzy o prawie europejskim. Laudację wygłosił Rektor Eurazjatyckiej Akademii Prawa, Akademik Wyższej Szkoły Republiki Kazachstanu prof. Omrali Shakarapuly Zhalairi, który podobnie jak profesor Andrzej Bisztyga, jest specjalistą z zakresu prawa konstytucyjnego. Uroczystość odbyła się na posiedzeniu poszerzonego składu Rady Naukowej Akademii. Nadanie naukowej godności Honorowego Profesora zostało potwierdzone uroczystym dyplomem oraz obdarowaniem narodowym, kazachskim strojem. Eurazjatycka Akademia Prawa im. Kunayeva jest uczelnią, w której badania naukowe są ukierunkowane na pogłębienie znajomości europejskich rozwiązań prawnych, uczelnia ta utrzymuje kontakty z szergiem europejskich uniwersytetów. Akademia jest uczelnią specjalizującą się w kształceniu kadr wymiaru sprawiedliwości, administracyjnych i dyplomatycznych Kazachstanu a jej absolwenci często pełnią wysokie funkcje w tych właśnie obszarach aktywności państwa.

 Podczas wizyty w Akademii profesor Andrzej Bisztyga odbył wykłady dla studentów, które objęły dwa bloki tematyczne, a to: 1. Wpływ prawa europejskiego na konstytucyjny porządek Rzeczypospolitej Polskiej oraz 2. Teoretyczne i doktrynalne podstawy samorządu terytorialnego w Europie. Przedmiot wykładów wzbudził żywe zainteresowanie i był przedmiotem dyskusji z udziałem słuchaczy - studentów prawa. W związku z toczącą się w Kazachstanie zarówno doktrynalną, jak i społeczną dyskusją nad ustanowieniem samorządu terytorialnego, fragmenty wystąpień profesora Andrzeja Bisztygi będą publikowane w ałmatyńskiej prasie. Profesor udzielił także kilku wywiadów telewizyjnych na ten temat oraz na temat planowanej współpracy między Uniwersytetem Zielonogórskim a Eurazjatycką Akademią Prawa. Profesor Andrzej Bisztyga odbył szereg spotkań z akademickimi gremiami uczelni, w tym został gościnnie przyjęty w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Akademii, którą kieruje prof. Kabdulsamich Koszekowicz. Z historią, osiągnięciami i planami uczelni zapoznała profesora prorektor do spraw współpracy zagranicznej Akademii profesor Gulnar Alibayeva. Rektor Akademii profesor Omirali Zhalairi omówił z profesorem Andrzejem Bisztygą propozycje i warianty współpracy Eurazjatyckiej Akademii Prawa, które zostaną przedłożone władzom Uniwersytetu Zielonogórskiego. Rozmowom towarzyszyła atmosfera życzliwości i chęci rozwoju współpracy. Wizycie i nawiązaniu naukowego kontaktu między obiema uczelniami patronuje JE Ambasador Republiki Kazachstanu w Polsce Margulan Baimukhan, który przywiązuje dużą wagę do intensyfikacji współpracy między naukowymi ośrodkami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Kazachstanu. Zapoczątkowana między naszymi uczelniami współpraca przedstawia się jako interesująca także z tego powodu, że Republika Kazachstanu jest liderem środkowoazjatyckiego regionu nie tylko pod względem rozwoju edukacji i nauki, ale także ekonomii.

Joanna Markiewicz - Stanny

Opisy zdjęć:

1.Uroczystość nadania profesowi Andrzejowi Bisztydze tytułu Honorowego Profesora Eurazjatyckiej Akademii Prawa im. Kunayeva w Ałmacie, 27.09.2018r.

2.Z wizytą w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Eurazjatyckiej Akademii Prawa im. Kunayeva w Ałmacie. Od lewej siedzą: Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego EAP prof. Kabdylsamich Koshekovich, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UZ prof. Andrzej Bisztyga, Rektor EAP prof. Omrali Zhalairi, prof. Stefan Dyrka, 27.09.2018r.