W dniu 3 października 2018 r., po raz pierwszy w nowym budynku Wydziału Prawa i Administracji UZ przy pl. Słowiańskim 9 odbyła się Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019.

Inauguracje otworzyło wystąpienie Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UZ prof. dr. hab. Hanny Paluszkiewicz, która przywitała licznie zgromadzonych gości, w tym władze Uniwersytetu oraz przedstawicieli środowisk prawniczych. Następnie uczestnicy wysłuchali wystąpień Prodziekana ds. Nauki i Jakości Kształcenia dr Piotra Mysiaka oraz Pani Patrycji Górniak Sekretarza Województwa Lubuskiego oraz Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.
Prodziekan ds. Studenckich dr Robert Wysocki przeprowadził studentów I roku przez akt immatrykulacji. Wykład inauguracyjny pt. „Konstytucyjne prawo do sądu” wygłosił dr hab. Ivana Pankevych, prof. UZ.
Podczas inauguracji zostały przyznane nagrody i wyróżnienia dla zaangażowanych naukowo i działających na rzecz Wydziału studentów oraz dla najlepszych – w ocenie studentów - wykładowców akademickich.
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z inauguracji.

 

 • wpa-in2018-2019-02
 • wpa-in2018-2019-04
 • wpa-in2018-2019-03
 • wpa-in2018-2019-06
 • wpa-in2018-2019-07
 • wpa-in2018-2019-19
 • wpa-in2018-2019-18
 • wpa-in2018-2019-17
 • wpa-in2018-2019-05
 • wpa-in2018-2019-09
 • wpa-in2018-2019-10
 • wpa-in2018-2019-11
 • wpa-in2018-2019-12
 • wpa-in2018-2019-13
 • wpa-in2018-2019-14
 • wpa-in2018-2019-16
 • wpa-in2018-2019-15
 • wpa-in2018-2019-08
 • wpa-in2018-2019-01