Konkursy aktualne

Rok 2019

 

Rok 2019

Konkurs otwarty nr 2019/ad/04 na stanowisko adiunkta w zakresie teorii i filozofii prawa
Konkurs otwarty nr 2019/ad/03 na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa prywatnego
Konkurs otwarty nr 2019/pr/03 na stanowisko profesora w zakresie teorii i filozofii prawa
Konkurs otwarty nr 2019/pr/02 na stanowisko profesora uczelni w zakresie: prawo europejskie i/lub międzynarodowe publiczne
Konkurs otwarty nr 2019/ad/01 na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk prawnych w zakresie teorii i filozofii prawa
Konkurs otwarty nr 2019/ad/02 na stanowisko adiunkta w zakresie: prawo europejskie i/lub międzynarodowe publiczne
Konkurs otwarty nr 2019/pr/01 na stanowisko profesora uczelni w zakresie: prawo europejskie i/lub międzynarodowe publiczne


Rok 2018
Konkurs otwarty nr 2018/as/02 na stanowisko asystenta w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa publicznego
Konkurs otwarty nr 2018/ad/04 na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk prawnych w zakresie teorii prawa
Konkurs otwarty nr 2018/ad/03 na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk prawnych w zakresie procesowego prawa administracyjnego
Konkurs otwarty nr 2018/ad/02 na stanowisko adiunkta w zakresie: prawo europejskie i/lub międzynarodowe publiczne
Konkurs otwarty nr 2018/ad/01 na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk prawnych w zakresie teorii prawa
Konkurs otwarty nr 2018/pr/01 na stanowisko profesora nadzwyczajnego w zakresie: prawo europejskie i/lub międzynarodowe publiczne
Konkurs otwarty nr 2018/pr/02 na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa konstytucyjnego
Konkurs otwarty nr 2018/as/01 na stanowisko asystenta w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa cywilnego


Rok 2017
Konkurs otwarty nr 2017/pr/01 na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk prawnych w zakresie: teorii i filozofii prawa
Konkurs otwarty nr 2017/pr/02 na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk prawnych w zakresie: prawo europejskie/lub międzynarodowe publiczne
Konkurs otwarty nr 2017/pr/03 na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk prawnych w zakresie: prawa prywatnego lub postępowania cywilnego
Konkurs otwarty nr 2017/ad/01 na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego
Konkurs otwarty nr 2017/ad/02 na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa prywatnego lub postępowania cywilnego
Konkurs otwarty nr 2017/ad/03 na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa karnego
Konkurs otwarty nr 2017/ad/04 na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa karnego, postępowania karnego i kryminalistyki
Konkurs otwarty nr 2017/ad/05 na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa karnego, postępowania karnego i kryminalistyki
Konkurs otwarty nr 2017/ad/06 na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa publicznego
Konkurs otwarty nr 2017/ad/07 na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa pracy, prawa prywatnego lub postępowania cywilnego
Konkurs otwarty nr 2017/ad/08 na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa konstytucyjnego
Konkurs otwarty nr 2017/ad/09 na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa karnego, postępowania karnego i kryminalistyki
Konkurs otwarty nr 2017/ad/10 na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa pracy, prawa prywatnego, lub postępowania cywilnego
Konkurs otwarty nr 2017/as/01 na stanowisko asystenta w dziedzinie nauk prawnych w zakresie prawa konstytucyjnego


Rok 2016

Konkurs otwarty nr 2016/pr/04 na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk prawnych w zakresie: prawa prywatnego lub postępowania cywilnego

Konkurs otwarty nr 2016/pr/03 na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk prawnych w zakresie: teorii i filozofii prawa

Konkurs otwarty nr 2016/pr/02 na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk prawnych w zakresie: prawa administracyjnego, publicznego prawa gospodarczego

Konkurs otwarty nr 2016/pr/01 na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk prawnych w zakresie: prawa administracyjnego

Konkurs otwarty nr 2015/ad/06 na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk prawnych w zakresie: prawa karnego

Konkurs otwarty nr 2016/ad/05 na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk prawnych w zakresie: postępowania karnego

Konkurs otwarty nr 2016/ad/04 na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk prawnych w zakresie: prawa prywatnego lub postępowania cywilnego

Konkurs otwarty nr 2016/ad/03 na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk prawnych w zakresie: prawa finansowego

Konkurs otwarty nr 2016/ad/02 na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk prawnych w zakresie: prawa administracyjnego

Konkurs otwarty nr 2016/ad/01 na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk prawnych w zakresie: teorii prawa


Rok 2015

Konkurs otwarty nr 2015/pr/03 na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk prawnych w zakresie: prawa administracyjnego

Konkurs otwarty nr 2015/pr/02 na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk prawnych w zakresie: prawa prywatnego

Konkurs otwarty nr 2015/pr/01 na stanowisko profesora nadzwyczajnego w dziedzinie nauk prawnych w zakresie: prawa administracyjnego

Konkurs otwarty nr 2015/ad/06 na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk prawnych w zakresie: prawa prywatnego i/lub postępowania cywilnego

Konkurs otwarty nr 2015/ad/05 na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk prawnych w zakresie: prawa konstytucyjnego, prawa człowieka

Konkurs otwarty nr 2015/ad/04 na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk prawnych w zakresie: teorii prawa

Konkurs otwarty nr 2015/ad/03 na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk prawnych w zakresie: prawa konstytucyjnego

Konkurs otwarty nr 2015/ad/02 na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk prawnych w zakresie: prawa karnego

Konkurs otwarty nr 2015/ad/01 na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk prawnych w zakresie: prawa administracyjnego